Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Kronične bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem kojem pridonosi starenje pučanstva i moderni način života s urbanizacijom, industrijalizacijom i životnim navikama štetnim po zdravlje (pušenje, sedentarni način života, nepravilna prehrana i itd.).

U okviru Epidemiološkog odjela Zavoda još 1959. godine utemeljena je nova jedinica s osnovnim zadatkom praćenja i proučavanja kroničnih bolesti te iznalaženja i predlaganja mjera prevencije za sve učestalije maligne bolesti, bolesti srca i krvnih žila te funkcionalne psihoze. Za voditelja je nakon višemjesečne specijalizacije u SAD i Velikoj Britaniji, imenovani dr. Živko Kulčar koji ostaje na toj dužnosti do kraja svog radnog i životnog vijeka (1991. godine).

Jedinica je započela rad uvođenjem Republičkog registra za rak koji uspješno radi do današnjih dana. Istodobno usko surađuje sa stručnjacima raznih specijalnosti na unaprjeđenju onkološke zaštite i započinje epidemiološkim istraživanjima raka u okviru kojih posebno treba istaknuti istraživačke programe u suradnji s Školom zdravlja Johns Hopkins Sveučilišta u Baltimore-u .

U suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ i Školom zdravlja Johns Hopkins Sveučilišta u Baltimore-u 1960. godine započinje proučavati funkcionalne psihoze. U okviru ovih istraživanja 1961. godine osniva se i Registar za psihoze, koji također djeluje do današnjih dana. U suradnji s psihijatrijskom djelatnosti jedinica radi na programima zaštite duševnog zdravlja i unaprjeđenja skrbi za osobe s duševnim poremećajima.

Od istraživačkih programa treba posebno istaknuti studije provedene u suradnji s Nacionalnim institutom za duševno zdravlje SAD i Columbia University iz New York-a.

Svoj rad na području epidemiologije i prevencije bolesti srca i krvnih žila jedinica započinje 1962. godine sudjelovanjem u velikoj epidemiološkoj studiji kardiovaskularnih bolesti na području Remetinca i Tuzle. Od tada prati i analizira pokazatelje morbiditeta i mortaliteta od bolesti srca i krvnih žila i u suradnji s drugim specijalnostima radi na programima prevencije.

Isto tako prati i proučava i druge kronične bolesti javno zdravstvenog značaja iz skupine bolesti dišnog sustava, probavnog sustava i itd.

Zadaci:

 • Za odabrane prioritete iz područja kroničnih masovnih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, duševne bolesti i poremećaji i itd.) praćenje i epidemiološka analiza morbiditeta i mortaliteta;
 • Praćenje i analiza čimbenika rizika za pojedine kronične bolesti od javno zdravstvenog značaja;
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite;
 • Predlaganje mjera i postupaka primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjelovanje u njihovom organiziranju i provođenju s posebnim naglaskom na integriranim programima (primjerice INTER-HEALTH program SZO) gdje se suzbijanjem odabranog čimbenika rizika djeluje u smislu prevencije više kroničnih bolesti (npr. pušenje je čimbenik rizika za bolesti srca i krvnih žila, neka sijela raka, kroničnu opstruktivnu bolest pluća itd.);
 • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja, posebice poticanjem zdravijeg načina življenja, čime se unaprjeđuje zdravlje, a istodobno rizici po zdravlje ni ne nastupe ili se smanjuje njihova prevalencija;
 • Monitoring i evaluacija pojedinih programa;
 • Unapređivanje kompjutorske obrade podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava;
 • Vođenje državnih registara za rak i psihoze;
 • Sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika;
 • Izrada posebnih analiza i elaborata za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i drugih naručitelja;
 • Provođenje istraživanja na području kroničnih masovnih bolesti.

Zbog rastuće problematike i drugih kroničnih bolesti te ozljeda razvija se i njihovo praćenje i prevalencija.

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odjel za srčano-žilne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu podataka
 • Odsjek za preventivne programe

Odjel za maligne bolesti

 • Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak
 • Odsjek za istraživanja i prevenciju malignih bolesti

Odjel za mentalne poremećaje

 • Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava
 • Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Odjel za ozljede

 • Odsjek za praćenje i analizu ozljeda
 • Odsjek za prevenciju ozljeda

Odjel za nacionalne programe probira u odrasloj populaciji

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka dojke
 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka kolona
 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Odjel za koordinaciju i provođenje programa i projekata za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

 • Odsjek za programe i projekte
 • Odsjek za šećernu bolest

Odjel za mortalitetnu statistiku

 • Odsjek za Registar uzroka smrti
 • Odsjek za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka
Objave: CATEGORY: Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti ( CATEGORY: Projekti i Publikacije )
Objave: CATEGORY: Projekti Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti