Odjel za cijepljenje

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Osnovni zadaci Odjela za cijepljenje su:

  • nadziranje i analizira provedba Programa cijepljenja*,
  • stručna koordinacija provedbe Programa cijepljenja
  • priprema prijedloga Programa cijepljenja,
  • pružanje stručne podrške kompetentnim službama u provedbi i nadzor nad provedbom nabave cjepiva koja se nabavljaju centralizirano na razini države,
  • koordinacija distribucije cjepiva koja se nabavljaju centralizirano
  • izrada i diseminacija stručnih preporuka za cijepljenje
  • edukacija studenata i zdravstvenih djelatnika u području vakcinologije
  • komunikacija s javnošću o pitanjima vezanima uz cijepljenja
  • stručna podrška Ministarstvu zdravlja o pitanjima vezanima uz cijepljenja

*Analiziranje provedbe Programa cijepljenja obuhvaća praćenje i analizu cjepnih obuhvata, zaraznih bolesti protiv kojih se cijepi i nuspojava cijepljenja.

v_certifikat

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za stručnu podršku nabavi i distribuciji cjepiva

Odsjek za koordinaciju, nadzor i evaluaciju Programa cijepljenja s registrom nuspojava cijepljenja

Objave: TAG: zarazne-cijepljenje CATEGORY: Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti