Odjel za putničku medicinu, rano uzbunjivanje i prekogranične prijetnje

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Aktivnosti Odjela za putničku medicinu, rano uzbunjivanje i prekogranične prijetnje temelje se na činjenici da različita područja u svijetu imaju svoju specifičnu epidemiološku sliku zaraznih bolesti i sa njom povezane zdravstvene rizike, kao i na činjenici da zarazne bolesti odnosno njihovi uzročnici ne poznaju državne granice. Ovo naročito dolazi do izražaja u današnje vrijeme globalizacije karakterizirano intenzivnim  međunarodnim prometom i  ljudi i robe, kada uzročnici različitih zaraznih bolesti mogu lakše i brže nego ikada prije dospijeti iz jednog kraja svijeta u drugi. Upravo ovakvo „sažimanje“ prostora i vremena, uz globalne klimatske promjene, čine plodno tlo za pojavu mnogih  emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti kojoj danas svjedočimo. Emergentne zarazne bolesti su novootkrivene ili dosad neprepoznate zarazne bolesti na određenom području (npr. Zika virusna bolest, MERS-CoV infekcija), dok  su reemergentne  one zarazne bolesti koje se ponovo javljaju na nekom području nakon što ih prethodno  nije bilo već duže razdoblje (npr. malarija, koja je u Hrvatskoj iskorijenjena  1964. godine i otada bilježimo samo tzv. uvezene slučajeve tj. oboljele osobe koje su se zarazile tijekom svog boravka u područjima endemskim za malariju).

U našoj  epidemiološkoj ambulanti  putnici se mogu pravovremeno informirati o mogućim zdravstvenim rizicima od zaraznih bolesti i dobiti savjete o načinima njihovog smanjivanja ili prevladavanja, a koji uključuju upute o odgovarajućem ponašanju osoba tijekom njihovog boravka u određenom području, ali i po povratku s putovanja.  Također, osobe mogu dobiti informaciju o  eventualnoj zakonskoj obvezi cijepljenja protiv određenih zaraznih bolesti, kao što je primjerice cijepljenje protiv žute groznice prije putovanja u neke zemlje Afrike i Južne Amerike. S druge strane, postoje cjepiva koja nisu obvezna, ali su u određenim slučajevima preporučena, kako bi se rizik određenih bolesti  smanjio na najmanju moguću mjeru. Najčešća su takva cijepljenja protiv hepatitisa A i trbušnog tifusa te po potrebi docjepljivanje protiv tetanusa i dječje paralize.

Aktivnosti  Odsjeka  za rano uzbunjivanje i prekogranične prijetnje važan su sastavni dio epidemiološkog  nadzora tj. sustavnog praćenja, suzbijanja i sprječavanja zaraznih bolesti, koji je definiran Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i popratnim podzakonskim propisima, a operativno ga planira i provodi mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s epidemiološkom službom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također, Hrvatska je kao država članica EU, aktivno uključena u europski Sustav ranog uzbunjivanja i odgovora (Early Warning and Response System, EWRS), ustrojen temeljem Odluke o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju (Decision 1082/2013/EU on serious cross border health threats). Svrha ovog sustava je kontinuirana izmjena informacija o pojavi i kretanju zaraznih bolesti unutar EU i šire, radi  pravovremenog otkrivanja opasnosti i procjene rizika od određene zarazne bolesti  i planiranja potrebnih mjera za prevenciju njenog širenja.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek epidemiološka ambulanta

Odsjek za rano uzbunjivanje i prekogranične prijetnje