Više o Službi za javno zdravstvo

Osim rutinskih obveza, Služba surađuje sa stručnjacima, stručnim tijelima i udrugama iz zemlje i inozemstva te sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima. Sve navedene aktivnosti važan su segment uloge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao  nositelja nacionalne zdravstvene statistike.

Značajan dio djelatnosti Službe za javno zdravstvo je i znanstveni rad te sudjelovanje u nastavi. U Službi je šest doktora znanosti (od toga jedan docent i četiri znanstvena suradnika) te jedan magistar znanosti koji sudjeluju u više znanstvenih projekata iz područja rada Službe te redovito publiciraju u indeksiranim znanstvenim časopisima. Također sudjeluju i u izvođenju nastave pri Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studiju socijalnog rada.

Dio Programa statističkih istraživanja koji se prikuplja, obrađuje i analizira u Službi za javno zdravstvo obuhvaća sljedeće zbirke zdravstvenih podataka:

1. Zbirni agregirani podaci

  • o djelatnicima, organizaciji, vrsti vlasništva, broju osiguranika i korisnika, aktivnostima i morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena i stomatološka zaštita),
  • o djelatnicima, organizaciji, aktivnostima i morbiditetu za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladeži, hitnu medicinsku pomoć, stomatološku djelatnost, medicinu rada, patronažu i kućnu njegu
  • o djelatnicima i aktivnostima u specijalističko konzilijarnoj djelatnosti prema vrsti ordinacije,
  • o organizacijskoj strukturi ustanova u zdravstvu i djelatnicima u zdravstvu (podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnicima u zdravstvu Republike Hrvatske)
  • o organizaciji, djelatnicima i radu bolnica (organizacija, vrsta odjela, broj kreveta, broj primljenih i otpuštenih pacijenata prema odjelima, duljina bolničkog boravka, iskorištenost bolničkih kapaciteta)
  • o izdacima za zdravstvene usluge prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa (System of Health Accounts).

Od 2012. godine Služba za javno zdravstvo proširila je svoje aktivnosti i na područje financijske zdravstvene statistike te redovito provodi službeno statističko istraživanje prema međunarodno prihvaćenoj metodologiji Sustava zdravstvenih računa, u okviru kojeg se prikupljaju, obrađuju i objavljuju financijski zdravstveni pokazatelji za RH. U planu je i provođenje zdravstveno-ekonomskih analiza usmjerenih prvenstveno na evaluaciju preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti i tehnologija.

Iz individualnih podataka o bolesnicima liječenim u bolnicama Hrvatske uključujući i boravke zbog poroda i prekida trudnoće formira se godišnja baza hospitalizacija.