Europske referentne mreže (European Reference Networks – ERN) objavile konačni izvještaj o radu

Generalni direktorat za zdravlje i potrošače Europske komisije (Directorate General for Health & Consumers – DG SANCO), objavio je konačni izvještaj radne skupine Europskih referentnih mreža (European Reference Networks ERN).

Izjveštaj možete pronaći ovdje:

Izvještaj o radu Europskih referentnih mreža (European Reference Networks).pdf

Sve informacije o Europskim referentnim mrežama, uključujući vezane dokumente, prezentacije i video zapise, možete pronaći ovdje:

Europska komisija – Javno zdravstvo – Europske referentne mreže