Info dan za projekte i programe u području zdravlja Europske komisije održan u Zagrebu na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Info dan Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu CHAFEA (Consumer, Health and Food Executive Agency), bivšeg EAHC-a (Executive Agency for Health and Consumers) održan je u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu, 9. srpnja 2014. godine, pod pokroviteljskom Ministartstva zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nove programe i projekte Europske unije pod nazivom Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva 2014. – 2020. Godine (Third Coomunity Programme for the European Union’s Action in the Field of Health 2014-2020), predstavili su službeni izaslanici Europske komisije Ana Mancho Rojo (Projektni voditelj) i Dimitri Agneskis (Financijski voditelj) i nadležnih tijela iz Hrvatske – Vanja Pajić (Nacionalni predstavnik za Treće programe Zajednice u području zdravlja) i Martina Jelinić (Pomoćnik nacionalnog predstavnika za Treće programe Zajednice u području zdravlja) iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Dunja Skoko-Poljak (Koordinator za Treće programe Zajednice u području zdravlja) iz Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Osim voditelja programa, Iva Franelić Pejnović i Vanja Pajić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavili su primjere uspješnih praksi prijave i vođenja združenih akcija (Joint Action) projekata RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) i PARENT (Patient Registries Initiative Join Action Project) iz Drugog programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva za 2008.-2013. godinu. Uzvanici skupa su predstavljali svoje zdravstvene institucije i udruge – od Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te županijskih zavoda za javno zdravlje preko komora zdravstvenih djelatnika, medicinskih fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i brojnih nevladinih udruga koje rade u zdravstvu, kao i predstavnika privatnog sektora – tvrtki koje rade u zdravstvu i zdravstvenom IT-u. Brojka od oko 150 uzvanika pokazala je koliko je u hrvatskom zdravstvu važna svijest o prijavljivanju i uspješnom vođenju projekata sufinanciranih od Europske unije.

Nakon uvodnih riječi dobrodošlice hrvatskih predstavnika Dunje Skoko-Poljak i Vanje Pajića, riječ su preuzeli delegati Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu, Ana Mancho Rojo i Dimitri Agneskis, koji su hrvatskoj zdravstvenoj publici predstavili pregled novih programa Zajednice u području zdravlja za period 2014. do 2020. godine i objasnili principe financijskog upravljanja prijavama projekata sufinanciranih od strane Europske unije prvog projektnog ciklusa za 2014. godinu. Promjene u načinu prijave projekata uključuje nove modele financiranja, koji jačaju partnersku ulogu privatnih tvrtki i nevladinih udruga. Osim novih pravila budžetiranja, najveća izmjena u odnosu na prethodne programe Zajednice uključuje potpuno elektronski način prijave i vođenja projekata te digitalni način praćenja statusa projekta – od poziva na natječaj do završetka projekta, i traženje projektnih partnera online putem, preko web stranice Agencije za potrošače, zdravlje i hranu (European Commission’s Consumer, Health and Food Executive Agency) i stranice za Obzor 2020 / Horizon 2020 (Horizon 2020), tj. putem portala za sudionike, tzv. European Commission Participant Portal (European Commission’s Participants Portal).

Info danu u Zagrebu na kojem su gostovali predstavnici Europske komisije, iz Agencije za potrošače, zdravlje i hranu, prethodila je pripremna radionica u sklopu Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, održane u Motovunu od 1. do 5. srpnja 2014. godine s temom „Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika: Business Intelligence – Kako vrednujemo rad u zdravstvu?“, gdje su hrvatski predstavnici Programa Zajednice u području zdravlja, Dunja Skoko-Poljak i Vanja Pajić, predstavili nove programe Zajednice pod nazivom „Financijska potpora u okviru Trećeg programa djelovanja u području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. godine“ i „Nove procedure za implementaciju Trećeg programa djelovanja u području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. godine“,užem krugu dionika hrvatskog zdravstvenog sustava. Predstavljeni su sami programi Zajednice, uz objašnjenje kako u njima sudjelovati te gdje tražiti pomoć. Razrađeni su i koncepti poput europske dodane vrijednosti koju projekti Zajednice pružaju državama članicama Europske unije, a koji odražavaju širi značaj zajedničke akcije pojedinih država s ciljem unaprjeđenja modela i financijskih mehanizama koji se mogu primijeniti na području cijele Unije, a ne samo na regionalnoj ili nacionalnoj razini zemlje članice.

Novi programi Zajednice usredotočeni su na nekoliko tematskih područja čija je zadaća postići dodanu vrijednost za Europsku uniju. Tematska područja Trećih programa Zajednice u području zdravlja su:

1. Promoviranje zdravlja, prevencija bolesti i poticanje suportivnog okruženja i zdravih životnih stilova

 • Rizični faktori poput korištenja duhana i pasivnog pušenja, štetnog utjecaja alkohola, nezdravim prehrambenim navikama i fiziče neaktivnosti
 • Štetni utjecaju droga, uključujući informiranje i prevenciju
 • HIV/AIDS, tuberkuloza i hepatitis
 • Kronične bolesti uključujući karcinome, bolesti povezane sa starenjem i neurodegenerativne bolesti
 • Legislacija vezana uz duhan i duhanske proizvode
 • Zdravstvene informacije i sustavi znanja koji pomažu pri donošenju odluka na zasnovanim na dokazima

2. Zaštita građana EU od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju

 • 2.1. Dodatni kapaciteti u vidu znanstvene ekspertize za procjenu rizika
 • 2.2. Izgradnja kapaciteta za borbu protiv prijetnji zdravlju u Državama članicama, uključujući suradnju s graničnim zemljama
 • 2.3. Implementacija legislacije EU na temu zaraznih bolesti i ostalih prijetnji zdravlju, uključujući one uzrokovane biološkim i kemijskim incidentima, okolišnim i klimatksim promjenama
 • 2.4. Zdravstveni informacijski sustavi i baze znanja koji omogućuju donošenje odluka zasnovano na dokazima

3. Suradnja na izgradnji inovativnih, efikasnih i održivih zdravstvenih sustava

 • 3.1. Procjena zdravstvene tehnologije (Health Technology Assessment)
 • 3.2. Inovacija i e-Zdravlje
 • 3.3. Planiranje zdravstvenih kadrova
 • 3.4. Postavljanje mehanizama za “pooling” znanja na razini EU
 • 3.5. Europsko inovacijsko partnerstvo za aktivno i zdravo starenje – ”European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing“
 • 3.6. Implementacija EU legislative u području medicinskih uređaja, medicinskih proizvoda i prekogranične medicinske suradnje
 • 3.7. Zdravstveni informacijski sustavi i baze znanja koji podržavaju znanstvene odbore uspostavljene u skladu s odlukom Komisije 2008/721/EC (CommissionDecision 2008/721/EC)

4. Omogućavanje bolje i sigurnije zdravstvene skrbi za građane EU

 • 4.1. Europske referentne mreže (“European Reference Networks“)
 • 4.2. Rijetke bolesti
 • 4.3. Sigurnost pacijenata i kvaliteta zdravstvene zaštite
 • 4.4. Mjere prevencije za antimikrobnu rezistentnost i kontrola infekcijama uzrokovanim zdravstvenom njegom
 • 4.5. Implementacija legislative EU na području tkiva, stanica, krvi i organa
 • 4.6. Zdravstveni informacijski sustavi i baze znanja koji omogućuju donošenje odluka zasnovano na dokazima

 

Zbog velikog interesa iskazanog na oba skupa, planira se organizacija trećeg Info dana u sklopu3. hrvatskog kongresa preventivne medicine i unapređenja zdravlja u suradnji s Danima preventive 2014. godine, koji će se održati u Slavonskom brodu, Vukovaru i Osijeku 9.-12. listopada 2014. godine. Također je u planu organizacija mjesečnih okupljanja svih zainteresiranih stranaka za prijavu na projekte financirane od Europske unije u području zdravstva, na kojima bi se organizirale radionice za vođenje projekata Europske komisije, pružala pomoć pri traženju projektnih partnera u konzorcijima i razmjenjivalo projektno iskustvo i znanje. Konačni cilj ovih radionica bio bi uspostavljanje mreže zdravstvenih institucija u projektnom djelovanju na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini.

Više o programima Zajednice možete saznati pregledom prezentacija kolega iz Hrvatske i Europske komisije koje će te naći na sljedećim poveznicama:

Financijska potpora u okviru Trećeg programa djelovanja u području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. godine

Nove procedure za implementaciju Trećeg programa djelovanja u području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. godine

Pregled novih projekata i programa Europske komisije u području zdravlja u sklopu Trećih programa zajednice Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu

Financijski menadžment pri vođenju projekata i programa Europske komisije u području zdravlja

 

Europska komisija, prezentacija programa i projekata Europske unije u području zdravlja u sklopu Info dana Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Consumer, Health and Food Executiv Agency CHAFEA)
Info dan Agencije za potrošače, zdravlje i hranu Europske komisije, održan je na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, u suradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.
Europska komisija, prezentacija programa i projekata Europske unije u području zdravlja u sklopu Info dana Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Consumer, Health and Food Executiv Agency CHAFEA)
Info danu Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu Europske komisije prisustvovali su brojni predstavnici zdravstvenih institucija, udruga pacijenata i ostalih nevladinih udruga s podučjem djelovanja u zdravstvu, medicinskih fakulteta i privatnih tvrtki.

 

Europska komisija, prezentacija programa i projekata Europske unije u području zdravlja u sklopu Info dana Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Consumer, Health and Food Executiv Agency CHAFEA)
Iva Franelić Pejnović (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) predstavila je uspješan projekt Zajedničke akcije (Joint Action) pod nazivom RARHA. Osim RARHA-e, predstavljen je i projekt PARENT. Oba projekta su financirani iz sredstava Europske komisije za Druge programe Zajednice u području zdravlja i predstavljaju jedne od prvih Zajedničkih akcija u Hrvatskoj.

 

 

Europska komisija, prezentacija programa i projekata Europske unije u području zdravlja u sklopu Info dana Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Consumer, Health and Food Executiv Agency CHAFEA)
Predstavnici Trećih programa Zajednice u području zdravstva. S lijeva na desno: Dunja Skoko-Poljak (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske), Vanja Pajić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) i Martina Jelinić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)

 

Autor:

Vanja Pajić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Nacionalna kontakt točka Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) Europske komisije za Treće programe Zajednice u području zdravlja