Osobe liječene zbog zlouporabe psihoaktivnih droga – preliminarni podaci za 2019. godinu

Izvor podataka: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prema podacima iz nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga tijekom 2019. godine u zdravstvenim je ustanovama Hrvatske zabilježeno 6.785 osoba liječenih zbog zlouporabe, odnosno zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama. Po prvi put na liječenje je u toj godini došlo je 939 (13,8 %) osoba. Na obrascu Pompidou bilježe se sredstva zbog kojih osobe dolaze na liječenje, a najviše njih došlo je zbog opijata kao glavnih sredstava ovisnosti. Opijate je uzimalo 5.273 osoba, od kojih je 172 bilo prvi put na liječenju.

Analiza podataka po županiji stanovanja na temelju stopa liječenih osoba na 100.000 u radno aktivnoj dobi (15-64 godine) pokazuje da ih je najviše bilo u Zadarskoj (519,5) i Istarskoj županiji (499,4), potom Šibensko-kninskoj (429,7), Primorsko-goranskoj (338,1), Gradu Zagrebu (334,7), Splitsko-dalmatinskoj (327,3) te Dubrovačko-neretvanskoj županiji (214,1). Za cijelu je Hrvatsku stopa iznosila 233,6 na 100.000 stanovnika.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, većinu liječenih osoba kao i prethodnih godina čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosi 4,9 : 1. Kao i u cijeloj Europi, i u Republici Hrvatskoj ovisnička populacija sve više stari, zbog čega prosječne dobi liječenih osoba (muškaraca i žena) pokazuju trend rasta. Budući da se bilježe osobe liječene zbog zlouporabe i ovisnosti o svim psihoaktivnim drogama, raspon godina je vrlo velik. Najmlađa zabilježena osoba je imala 13, a najstarija 72 godine.

Tablica 1. Prosječna dob liječenih osoba prema spolu

Godina Muški Žene Ukupno
2011. 32,4 31,1 32,2
2012. 33,1 31,8 32,8
2013. 34,0 32,9 33,8
2014. 34,7 33,2 34,4
2015. 35,6 34,5 35,0
2016. 36,9 34,9 36,5
2017. 37,6 36,0 37,3
2018. 38,4 36,7 38,1
2019. 38,4 36,4 38,0

Tablica 1. izvor podataka: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, HZJZ

Podaci o uvjetima života liječenih osoba (s kim žive) govore da ih još uvijek najviše živi s roditeljima (42 %), a manje  sami (17,7 %), s partnerom i djetetom (17,7 %), s partnerom (11,1 %), s djetetom (2,3 %) te s prijateljima (0,8 %).

Samo osnovnu školu je završilo je 23 % liječenih osoba, a najviše ih je završilo srednju školu (68,8 %). Nezavršenu osnovnu školu ima njih 1,6%, a završenu višu školu ili fakultet ima 3 % osoba.

Najviše osoba je nezaposleno (39,8%). Redovan posao ima 22,6 % osoba koje su bile na liječenju 2019. godine, a privremeni posao (što uključuje i posao „na crno“) imalo ih je 25,7%. Učenika je i studenata među njima bilo 5,2%. Umirovljenici čine 4 %, a samostalnom djelatnošću se bavi 1,9 % osoba.

Iako osobe zabilježene u Registru uzimaju više psihoaktivnih sredstava, poznato je zbog kojeg sredstva najprije dolaze na liječenje. Tako su opijati bili glavno sredstvo liječenja za 78 % osoba, dok je marihuana bila glavno sredstvo kod njih 15 %, stimulativna sredstva u 2 % slučajeva, kokain 2 %, sedativi 1,9 %, a zbog ostalih psihoaktivnih sredstava liječilo se 0,5 % osoba.

Tablica 2. Broj ukupno i prvi put liječenih od 2010. do 2019.

Godina Ukupno liječeni Prvi put liječeni
2010. 7.550 1.180
2011. 7.665 1.151
2012. 7.855 1.120
2013. 7.857 1.125
2014. 7.812 1.046
2015. 7.533 844
2016. 7.106 771
2017. 7.157 958
2018. 6.761 876
2019. 6.758 939

Broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u 2019. godini nije se znatno promijenio u odnosu na prethodnu godinu, iako je u 2019. godini unaprjeđena suradnja s terapijskim zajednicama te su podaci terapijskih zajednica uključeni u godišnji izvještaj. To se može objasniti činjenicom da su u terapijskim zajednicama uglavnom boravile osobe koje su se u istoj godini liječile u zdravstvenim ustanovama, a svaka je osoba u godišnji izvještaj uključena jednom.