Popis tema i raspored javnozdravstvenih stručnih sastanaka 2015. u HZJZ

 

Datum održavanja – tema – predavač

06.02.2015.
Dijagnostika HPV infekcijaprim. dr. sc. Andrea Babić-Erceg

20.02.2015.
Promjene u Programu cijepljenja za 2015. godinudr. sc. Bernard Kaić

06.03.2015.
Živjeti zdravo – Promicanje zdravlja i upravljanje preventivnim aktivnostima odabirom hrane – dr. sc. Lea Pollak (dr. sc. Vedran Poljak)

20.03.2015.
Nacionalni programi probira na rak prof. dr. sc. Nataša Antoljak

03.04.2015.
Rad u zajednici na prevencijI HIV infekcije i spolno prenosivih infekcija (savjetovanja i testiranja u LGBT centru, promocija testiranja u MSM populaciji, rezultati akcije testiranja u EU testing week) – Tatjana Nemeth Blažić / Lana Kasumović

17.04.2015.
Volonteri u parkuVesna Štefančić

08.05.2015.
JA – Quality action – prikaz cijelog projekta, rezultati i alata koji su proizvod – info o namjeni i gdje pronaći za korištenjeTatjana Nemeth Blažić / Jasmina Pavlić

22.05.2015.
Cyberlindnera fabianii – novi bolnički patogenprof. dr. sc. Emilija Mlinarić – Missoni

05.06.2015.
Izvještaj sa stručnog treninga ECDC-a: Bakterijske spolno prenosive infekcije – dijagnostika, antimikorbna rezistencija i molekularna tipizacijaprim. dr. sc. Blaženka Hunjak

19.06.2015.
Važnost multidisciplinarnog tima u sanaciji okoliša poplavnih područjaVlado Josić, Pavle Jeličić, dr. sc. Nataša Janev Holcer

03.07.2015.
Tablica hranjivih vrijednosti – osobna karta proizvodaSanja Iljkić Katalenić

11.09.2015.
TBC jučer danas sutraAleksandar Šimunović

25.09.2015.
Vodoopskrba  i baza podataka o vodi za piće u RHdr. sc. Magdalena Ujević (dr. sc. Željko Dadić)

09.10.2015.
Zdravstveni turizamSlaven Krtalić

23.10.2015.
Nasilje i mladi, preventiva, uzroci i posljedicedoc. dr. sc. Ranko Stevanović

06.11.2015.
Rezultati EHISaprim. dr. sc. Vlasta Dečković-Vukres / Sandra Mihel / dr. sc. Ana Ivičević Uhernik

20.11.2015.
Kako smanjiti dojenačku i perinatalnu smrtnost u Hrvatskoj?doc. dr. sc. Urelija Rodin

04.12.2015.
Nasilje nad osobama s invaliditetomdr. sc. Tomislav Benjak

18.12.2015.
Uloga sanitarnih inženjera u sustavu javnoga zdravstva – Tomislav Vulić, Ivan Radić