Regionalna edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama Split 12. studenoga 2019.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, Splitsko-dalmatinske županije održana je 12. studenoga 2019. “Regionalna edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije”.

Navedena edukacija je organizirana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za suzbijanje zlouporabe droga s glavnim ciljem uspostavljanja partnerske suradnje među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini u provedbi navedenog Projekta. Na taj način željelo se pridonijeti učinkovitijoj provedbi projektnih aktivnosti i boljoj društvenoj reintegraciji osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama. Osim navedenog, jedan od ciljeva Regionalne edukacije bio je i raspraviti mogućnosti prilagodbe Projekta resocijalizacije i Protokola novim izazovima u konceptu oporavka od ovisnosti o drogama.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela, centara za socijalnu skrb, područnih službi Zavoda za zapošljavanje, službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, zatvorskih ustanova, nevladinih organizacija, terapijskih zajednica i predstavnici županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga.

Nakon što su ključni dionici u provedbi Projekta na nacionalnoj i lokalnoj razini održali  predavanja u kojima su prikazali ključne rezultate i izazove u provedbi Projekta, održana je rasprava u kojoj je istaknuto nekoliko ključnih problema i izazova s kojima se susreću provoditelj Projekta na lokalnoj razini. To je prije svega problem motivacije liječenih ovisnika, važnost brze reakcije kada se ovisnik odluči za školovanje (brzo gube motivaciju), problem stigmatizacije zbog čega ovisnici često ne otkrivaju da su bili u tretmanu zbog problema ovisnosti te problem nedostatka informacija i nedovoljne međusektorske suradnje. Uočena je potreba za kraćim sufinanciranjem (3 ili 6 mjeseci) zbog fluktuacije na tržištu rada ili uvođenje „vaučera“.

Opći zaključak je bio da bi bilo potrebno na lokalnoj razini češće organizirati ovakve edukacije te osnovati lokalne timove za resocijalizaciju u koje će biti uključeni predstavnici svih institucija koje se na lokalnoj razini bave provedbom Projekta, kao i pojačano raditi na smanjenju stigmatizacije prema ovisnicima kako kod poslodavaca tako i u javnosti općenito.


Neke od prezentacija prikazanih na ovoj edukaciji: