Vol 1, Broj 4, 7. listopada 2005.

Vol 1, Broj 4, 7. listopada 2005.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od glavnog urednika PDF
Slobodan Lang

Gost

Uvodnik PDF
Marina Lovrić
Drago Štambuk – Liječnik, pjesnik i diplomat PDF
Drago Štambuk
Poezija i liječnici PDF
Inoslav Brkić
Galerija slika – Marina Butković PDF
Marina Butković

Stručni radovi

Slika zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije – I dio PDF
Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Suzana Fabijanić, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić
Slika zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije II dio PDF
Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Suzana Fabijanić, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić
Slika zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije III dio PDF
Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Suzana Fabijanić, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić
Slika zdravlja stanovništva Sisačko-moslavačke županije IV dio PDF
Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić
Strateški okvir i plan za zdravlje PDF
Đuro Brodarac, Ivanka Roksandić, Jadranka Bertović, Suzana Fabijanić, Sonja Pajtlar-Gaćeša, Ljubica Kocet, Božena Weiss-Sklizović, Daniel Pavlić
Tuberkuloza – bolest koja i dalje prijeti PDF
Sonja Pajtlar-Gaćeša
Strategija primarne prevencije promicanja zdravlja “Što je djeci potrebno da bi napredovala u životu?” PDF
Suzana Fabijanić
Prvi opći štrajk hrvatskih liječnika PDF
Ivica Babić
Prvi opći sabor hrvatskih liječnika PDF
Ivica Babić
Drugi opći štrajk hrvatskih liječnika PDF
Ivica Babić
Hrvatka udruga za promicanje prava pacijenata o štrajku liječnika (1) PDF
Đula Rušinović-Sunara
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata o štrajku liječnika (2) PDF
Đula Rušinović-Sunara
Što studenti medicine misle o liječničkom štrajku PDF
Irzal Hadžibegović
Ima li štrajk liječnika utjecaja na smrtnost stanovništva? PDF
Marijan Erceg, Mirjana Kujundžić-Tiljak, Andrea Babić-Erceg, Tanja Čorić, Slobodan Lang
Projekti studenata poslijediplomskog stručnog studija „Javno zdravstvo“ školske godine 2004/2005. PDF
Luka Kovačić
Zašto objavljujemo projekte polaznika poslijediplomskog studija za javno zdravstvo? PDF
Ranko Stevanović
Model podijeljene antenatalne skrbi: Unapređenje zdravstvene zaštite trudnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji PDF
Ivana Bočina
Obiteljski astma program za Primorsko-goransku županiju PDF
Helena Glibotić Kresina
Edukacija o Alzheimerovoj bolesti u gerontološkim centrima – Pomoć “stariji za starije” u gerontološkim centrima – pilot projekt PDF
Ana Puljak
Održavanje kvalitete vode u bazenima za šport i rekreaciju PDF
Lovorka Bilajac
Internet Bilten za javno zdravstvo središnje i istočne Europe (CEE) PDF
Nataša Janev Holcer
Oralna higijena u prevenciji karijesa i parodontnih bolesti PDF
Ante Pribudić
Projekt osnivanja Trauma registra u Kliničkom bolničkom centru Rijeka za Primorsko-goransku županiju PDF
Henrietta Benčević
Ostarimo i ostanimo u Dubrovačkom primorju PDF
Marija Mašanović Worman
Srce obrani – pravilno se hrani!Unapređenje prehrambenih navika u svrhu prevencije infarkta miokarda PDF
Iskra Alexandra Nola
Poboljšanje zdratstvenog stanja osoba starije životne dobi u Republici Hrvatskoj PDF
Sandra Mihel
Informacijsko tehnološko rješenje preventivnih pregleda kao pomoć općoj/obiteljskoj medicini, zdrvstvenoj statistici i osiguravatelju PDF
Ivan Pristaš
Poboljšanje zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite romske populacije u Republici Hrvatskoj PDF
Ana Ivičević Uhernik
Stvaranje neformalne mreže za poticanje trezvenosti i tolerancije u osnovnoškolske djece PDF
Ognjen Brborović, Karmen Vuljević, Kristina Krivak
Bolnički sustav u Republici Hrvatskoj: funkcioniranje – problemi – planovi za budućnost PDF
Aleksandar Džakula, Luka Vončina
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak – iskustva tijekom i nakon rata PDF
Vladimir Blagaić
Položaj i uloga neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” Popovača u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije PDF
Marina Kovač, Adela Matušin
Tularemija u Petrinji 1998.-1999. godine PDF
Inoslav Brkić, Beroslav Borčić, Borislav Aleraj
Kemoprofilaksa kod meningokokne bolesti PDF
Svjetlana Ančić-Birač, Inoslav Brkić, Davor Jelaska
Q-groznica na području Topuskoga 2001. godine PDF
Željko Cvetnić, Inoslav Brkić, Silvio Špičić, Mario Mitak
Primarna prevencija za starije osobe – abeceda zabluda o starosti i starenju PDF
Diana Mihok, Goran Perko, Hrvoje Radašević, Spomenka Tomek-Roksandić
Demencija u psihogerijatrijskih bolesnika PDF
Goran Perko, Ana Puljak, Diana Mihok, Hrvoje Radašević, Spomenka Tomek-Roksandić
Test znanja za liječnike obiteljske medicine PDF
Marko ZZJZGZ
Turizam i zdravlje PDF
Verica Kralj
Nova publikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: Zdravstveno stanje hrvatskog pučanstva i rad zdravstvenih službi u Hrvatskoj PDF
Marija Strnad
Rad bolnica u Hrvatskoj PDF
Branimir Tomić
Zakonodavne aktivnosti PDF
Dubravka Jadro
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Rad i zdravlje PDF
Jadranka Mustajbegović
Medicinski časopisi PDF
Jelka Petrak
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Zdravlje i stariji PDF
Spomenka Tomek-Roksandić

Osvrti

Zdravstvena pismenost PDF
Slobodan Lang
WEB stranice Europske komisije – Generalnog direktorata za zdravlje i zaštitu potrošača namijenjene javnom zdravstvu PDF
Marijan Erceg
Amerikanske uspomene PDF
Đuro Karminski-Charlick

Pisma

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata o štrajku liječnika (3) PDF
Đula Rušinović-Sunara
Iz Hrvatskog Sabora PDF
Marko Turić, Ivan Bagarić
In Memoriam: prof. dr. sc. Ante Budak PDF
Luka Kovačić

Vijesti

Svjetska zdravstvena organizacija – 55. zasjedanje Regionalnog odbora za Europu u Bukureštu PDF
Marija Strnad
Novi odjel u županiji – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PDF
Ana Čaušević
Problem novca u medicini PDF
Atul Gawande

Međunarodna suradnja

Okvirna konvencija o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije PDF
Vlasta Hrabak-Žerjavić

Fotografija i zdravlje

Foto galerija – Lea Krivošić PDF
Lea Krivošić