Vol 10, Broj 38, 7. travnja 2014.

Vol 10, Broj 38, 7. travnja 2014.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Marijan Erceg 1

Stručni radovi

Vektorima prenosive bolesti PDF
Iva Pem-Novosel 2-10
Dijagnostika arbovirusnih infekcija PDF
Tatjana Vilibić-Čavlek, Andrea Babić-Erceg, Ljubo Barbić, Vladimir Stevanović, Vladimir Savić, Gordana Mlinarić-Galinović 11-18
Porezi na duhan spašavaju živote PDF
WHO Croatia Country Office 19-21
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA JAVNOG ZDRAVSTVA; 2013-2015 – izvještaj o provedenim aktivnostima u 2013. godini PDF
Tamara Poljičanin, Ivana Pavić Šimetin, Tomislav Benjak, Krunoslav Capak, Marijan Erceg, Blaženka Hunjak, Ana Ivičević Uhernik, Sandra Mihel, Ivan Pristaš 22-43
UPORABA ZDRAVSTVENOINFORMACIJSKOG SUSTAVA: USPOREDBA DVA MODELA ODREĐIVANJA REFERENTNIH CIJENA LIJEKOVA PDF
Ljiljana Sović Brkičić 44-81
Javnozdravstveni značaj dojenja PDF
Zrinka Puharic, Goranka Rafaj 82-88
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I PREHRANE NA TJELESNU MASU DVANAESTOGODIŠNJAKA/KINJA NA PODRUČJU SPLITA ŠKOLSKE GODINE 2012./2013. PDF
Maja Marušić 89-104
Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole PDF
Olivera Petrak, Verica Oreščanin, Aleksandar Racz 105-120
Prepreke slušanju kod studenata sestrinstva PDF
Mihaela Buholov, Željka Matana, Ivana Ružić, Joško Sindik 121-128