Vol 10, Broj 40, 7. listopada 2014.

Vol 10, Broj 40, 7. listopada 2014.

Kazalo sadržaja

Sigurnost i kvaliteta hrane

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1
Biološki aktivne tvari – zanemareni indikator kvalitete i zdravstvene ispravnosti PDF
Jasminka Papić, Franka Ježina 2
Dodaci prehrani – Što je „novo“ u području zdravstvenih tvrdnji? PDF
Lea Pollak, Franka Ježina 3
Edukacija o prehrambenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Pule PDF
Olga Dabović Rac, Sunčica Matanić – Stojanović, Aleksandar Stojanović 4
Manje soli za zdraviji život PDF
Marija Škes, Maja Vajagić, Ana Puljak 5
Mikotoksini i kontaminirana hrana PDF
Danijela Rupić 6
Mikrobiološka ispravnost domaćih sireva s dubrovačkih tržnica PDF
Ivana Ljevaković-Musladin, Mato Lakić, Ankica Džono Boban 7
Mikroorganizmi u hrani PDF
Diana Brlek Gorski 8
Praćenje količine soli u prehrambenim proizvodima PDF
Jasna Bošnir, Jasenka Šabarić, Sonja Serdar, Dario Lasić, Robert Tomić 9
Prekomjeran unos kuhinjske soli: stanje u Republici Hrvatskoj – pregledni rad PDF
Adis Keranović 10
Prikaz suradnje Grada Pule i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u postupku uvođenja HACCP sustava u pulske osnovne škole PDF
Sunčica Matanić – Stojanović, Aleksandar Stojanović, Olga Dabović Rac 11
Sigurnost i kvaliteta hrane, zalog zdravlja PDF
Marijan Katalenić 12
Smanjenje unosa soli hranom u Crnoj Gori PDF
Ena Grbović, Mensud Grbović 13
Tablica hranjivih vrijednosti – osobna karta proizvoda PDF
Sanja Katalenić Iljkić, Adrijana Ćosić 14
Poster 1. – Endogeni disruptori – utjecaj na ljudsko zdravlje i kontroverze PDF
Natko Gereš, Maja Lang Morović 15
Poster 2. – Hrana s visokim glikemijskim indeksom – hormonalni koncept ovisničkog modela prehrane PDF
Saida Rezaković, Fadila Kulenović, Mima Georgieva, Mirjana Pavlić, Lidija Počanić 16
Poster 3. – Nutritivna alergija – uzroci i klinička slika PDF
Saida Rezaković, Marta Navratil, Lidija Počanić 17
Poster 4. – Omega 3 masne kiseline i razvoj djeteta – osvrt na jelovnike pojedinih predškolskih ustanova Grada Zagreba PDF
Maja Lang Morović, Lejla Osmančević Katkić, Maja Miloš 18
Poster 5. – Omega-3 masne kiseline u starijoj životnoj dobi PDF
Lejla Osmančević Katkić, Maja Lang Morović, Maja Miloš 19
Poster 6. – Službena kontrola glutena u bezglutenskoj hrani PDF
Sanja Klarić, Izabel Crnković Milić 20
Poster 7. – Važnost pravilnog unosa tekućine za zdravlje PDF
Marija Škes 21