Vol 11, Broj 42, 7. travnja 2015.

Vol 11, Broj 42, 7. travnja 2015.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Prevencija zaraznih bolesti

Dostupnost informacija o cijepljenju – primjer projekta web stranice cijepljenje. hr PDF
Maja Lang Morović, Maja Miloš, Tatjana Nemeth Blažić, Ivan Pristaš, Vanja Pajić, Aleksandar Džakula 2
Epidemija Ebole: izazov javnom zdravstvu i/li suvremenoj bioetici? PDF
Vanja Vasiljev Marchesi, Iva Rinčić, Lovorka Bilajac, Amir Muzur 3-8
Informacijski sustav za nadzor nad zaraznim bolestima PDF
Borna Pleše, Sanja Kurečić Filipović, Marijan Erceg, Dunja Durut-Beslač, Ivan Pristaš 9
Novi sustav upravljanja cjepivima PDF
Borna Pleše, Boris Barto, Marijan Erceg, Vanja Pajić, Ivan Pristaš 10
Poster 16. – Javnozdravstveno značenje Vrućice zapadnog Nila u Hrvatskoj – Posavina PDF
Marica Miletić-Medvev, Maja Tomić-Paradžik 11-12
Poster 17. – Predstavljaju li IGRA testovi napredak u prevenciji tuberkuloze? PDF
Ljiljana Žmak, Mihaela Obrovac, Ivan Pavić, Iva Hojsak, Dorian Tješić Drinković, Jasna Čepin Bogović, Vera Katalinić Janković 13
Poster 18. – Prevalencija infekcije uzrokovane citomegalovirusum u bolesnika koji se liječe hemodijalizom PDF
Tatjana Vilibić-Čavlek, Branko Kolarić, Mirjana Kos, Bernard Kaić, Nataša Bauk, Gordana Mlinarić-Galinović 14
Poster 19. – Vektorima prenosive bolesti PDF
Iva Pem Novosel, Tatjana Vilibić-Čavlek, Andrea Babić-Erceg 15

Istraživanja nezaraznih bolesti

Epistemologija promocije zdravlja PDF
Dinko Štajduhar, Branko Kolarić 16
Fenomenološko intervjuiranje o prehrani PDF
Silvije Vuletić, Josipa Kern 17
Javnozdravstveni aspekti starenja, zaštita zdravlja starijih ljudi PDF
Ranko Stevanović 18-19
Nutritivni status i držanje dijete učenica 5.razreda osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije PDF
Ivana Ceronja, Zrinka Puharić, Ivan Filić 20
Provedba populacijskih istraživanja pomoću e-Anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo PDF
Borna Pleše, Vanja Pajić, Martina Jelinić, Marko Brkić, Boris Barto, Zoran Deželić, Ivan Pristaš 21
Starenje stanovništva – izazov zdravstvenog sustava današnjice PDF
Josipa Meštrović Špoljar, Maja Vajagić 22
Poster 20. – Da li je korištenje svinjske masti moguće u uravnoteženom mediteranskom tipu prehrane i što preporučiti kao zdrave masnoće populaciji Hrvatske? PDF
Natko Gereš, vanja Vasiljev Marchesi, Jasna Tucak, Renata Marđetko 23
Poster 21. – Izdaci za preventivnu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj iskazani prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa PDF
Ana Ivičević Uhernik, Tanja Mišić 24
Poster 22. – Osobitosti savjetovanja o zdravoj ishrani PDF
Ena Grbović 25
Poster 23. – Prehrambene navike i stanje uhranjenosti djece predškolske i školske dobi u ruralnoj sredini na području Varaždinske županije PDF
Marina Golek Mikulić, Jasminka Tkalec 26-27
Poster 24. – Preventivne dijagnostičke pretrage – skrining na oštećenje sluha PDF
Jasenka Broz Frajtag 28
Poster 25. – Prikaz pojedinih parametara iz izvješća djelatnosti dentalne medicine u razdoblju od 2009. do 2013. godine PDF
Marijana Radić 29
Poster 26. – Prikaz programa “Debljina je bolest – hrana može biti i lijek” u suradnji sa JLS PDF
Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Bruna Sokolić, Anja Del Vechio 30
Poster 27. – Racionalnost izvanbolničke potrošnje antipsihotika u Gradu Zagrebu PDF
Marina Polić-Vižintin, Ingrid Tripković, Danijela Štimac, Zvonimir Šostar, Mirjana Orban, Suzana Kukulj 31
Poster 28. – Reforma primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori PDF
Ena Grbović, Mensud Grbović 32
Poster 29. – Skrb djece na otocima u Republici Hrvatskoj – Hrvatski zavod za javno zdravstvo PDF
Tomislav Benjak, Urelija Rodin, Dijana Mayer, Ivana Pavić Šimetin, Iva Pejnović Franelić 33
Poster 30. – Utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije PDF
Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Đulija Malatestinić, Suzana Janković 34