Vol 12, Broj 45, 7. siječnja 2016.

Vol 12, Broj 45, 7. siječnja 2016.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik / Editorial PDF
Marijan Erceg 1

Stručni radovi

In memoriam prof. Slobodan Lang PDF
Danijela Štimac 2-4
Provedba Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti u Zadarskoj županiji od 2010. do 2015. godine PDF
Ljilja Balorda, Zoran Škrgatić 5-15
Praćenje nasilja nad osobama s invaliditetom temeljem podataka Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak, Vesna Štefančić, Željka Draušnik, Martina Ivanić 16-18
Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske PDF
Vlasta Dečković-Vukres, Ana Ivičević Uhernik, Sandra Mihel 19
Zastupljanost konzumiranja alkohola kod adolescenata PDF
Ivan Domitrović, Mara Županić 20-37
Aktivnosti Hrvatskog društva za javno zdravstvo – HLZ u 2015. godini PDF
Aleksandar Džakula, Danijela Štimac 38-49
Javnozdravstveni sastanci utorkom U3 PDF
Senad Handanagić 50
Financijski zdravstveni pokazatelji za RH prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa – međunarodna usporedba PDF
Ana Ivičević Uhernik, Tanja Mišić 51-56
Patronaža – jučer, danas, sutra PDF
Sanja Kanisek, Ivana Barać, Verica Voloder 57-70
Incidencija i mortalitet kolorektalnog karcinoma u Požeško-slavonskoj županiji te kvaliteta života operiranih bolesnika PDF
Irina Matijević, Zrinka Puharić, Ksenija Eljuga, Tamara Salaj, Mirna Žulec 71-78
Informiranost pacijenata o gastroskopiji kao dijagnostičkom zahvatu PDF
Margareta Uremović, Ina Stašević, Tatjana Badrov, Zrinka Puharić, Mirna Žulec 79-86
Zdravstvena edukacija u kontroli i prevenciji šećerne bolesti PDF
Hajnalka Požar 87-98
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Međimurskoj županiji PDF
Ana Žižek, Zrinka Puharić, Tatjana Badrov, Mirna Žulec, Rudolf Kiralj 99-112
Pregled europskih istraživanja o razlozima neodaziva ciljne populacije u preventivnim programima ranog otkrivanja raka PDF
Petra Čukelj, Nataša Antoljak, Dinka Nakić, Andrea Šupe Parun, Mario Šekerija, Marijan Erceg 113-125
Inovativni oblici edukacije Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja (HUGPD) korištenjem novih tehnologija i pristupa PDF
Dinka Baric 126-129
Epidemija Zika virusne infekcije PDF
Goranka Petrović, Vesna Višekruna Vučina, Aleksandar Šimunović, Marijan Erceg, Iva Pem Novosel 130-137
Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine PDF
Andrea Grgić, Tamara Poljičanin, Ivan Pristaš, Dunja Skoko Poljak, Marijan Erceg 138-152
Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) s drugog sastanka povjerenstva za hitna stanja i međunarodnu zdravstvenu regulativu vezano za Zika virus i učestalu pojavnost neuroloških poremećaja i neonatalnih malformacija PDF
Antoinette Kaić-Rak 153-156