Vol 13, Broj 49, 7. siječnja 2017.

Vol 13, Broj 49, 7. siječnja 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Marijan Erceg 1

Stručni radovi

Psihoedukacija i prevencija sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara – pregledni članak PDF
Adriano Friganović, Irena Kovačević, Jelena Slijepčević, Sandro Vidmanić 2-10
Stavovi mladih prema ovisnosti PDF
Ella Zimmermann, Mara Županić 11-21
Prehrana školske djece PDF
Renata Roknić, Ivana Raković, Andrea Vukša 22-27
Uvođenje kodeksa školskog odijevanja – primjer dobre prakse PDF
Andrea Vukša, Renata Roknić, Ivana Raković, Morana Bilić 28-33
Utjecaj stresa u vrijeme ispitnih rokova na zdravlje studenata PDF
Ivana Raković, Renata Roknić, Andrea Vukša 34-39
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka PDF
Gordana Šantek-Zlatar, marina friščić, mirna žulec 40-42
Komplikacije šećerne bolesti u starijoj životnoj dobi PDF
Nikolina Bjelajac, Ružica Mrkonjić 43-50
„Znanje i praksa odraslih ginekoloških pacijentica vezana uz kontracepciju“ PDF
Mirna Žulec, Kristina Vladić, Zrinka Puharić, Ina Stašević, Darko Ropac 51-58
„Traumatološke ozljede u Općoj bolnici Bjelovar“ PDF
Toni Božičević, ZRINKA PUHARIĆ, MARIJA PETEK, RUŽICA MRKONJIĆ 59-61
Depresija-suvremeni medicinski problem PDF
KRISTIJAN JAKOVIĆ, Tamara Salaj, Zrinka Puharić, Marija Petek 62-64
„Javnozdravstveni značaj Parkinsonove bolesti-prikaz slučaja“ PDF
Dijana Štefanec, Zrinka Puharić, Ružica Mrkonjić, Sabina Bis, Jasmin Marjan-Štefoković 65-68
Prikaz izmjene otopine kod peritonejske dijalize i PET testa kod bolesnice s kroničnom renalnom insuficijencijom liječene peritonejskom dijalizom PDF
Gordana Šantek-Zlatar, Andrijana Pavlović, Marina Friščić 69-74
Rizični čimbenici za nastanak kardiovaskularnih bolesti PDF
Andrijana Nervo, Ruzica Mrkonjić 75-83
Laktoza intolerancija PDF
Margita Zlatić 84-89
Uloga dojenja u prevenciji dijabetesa melitusa u žena s gestacijskim dijabetesom PDF
Jelena Dimnjaković, Tamara Poljičanin 90-93
Stres kod starijih PDF
Valentina Matić 94-99
Kvaliteta života kod pacijenata nakon moždanog udara PDF
Ivana Jasić, Ivana Raković 100-110
Sigurnost pacijenta i važnost razvijanja kulture pacijenta PDF
Katarina Paušek, Drago Paušek, Joško Sindik 111-114
Čimbenici koji djeluju na pojavu agresivne reakcije – mogućnosti prevencije? PDF
Katarina Paušek, Mario Bračić, Drago Paušek, Joško Sindik 115-118
Konceptualizacija osnovnih načela stimuliranja razvoja djeteta predškolske dobi PDF
Joško Sindik 119-128
Treba li dojenje prekidati zbog primjene lijekova i kada? PDF
Jelena Kondić, Damir Ivankovic 129-134
Pristup medija problemu debljine PDF
Nina Svjetlanović, Slavica Sović, Ksenija Vitale 135-145