Vol 13, Broj 50, 7. travnja 2017.

Vol 13, Broj 50, 7. travnja 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

CANCON – Cancer Control Joint Action PDF
Mario Šekerija 2-5
Potterova „globalna“ bioetika kao odgovor na potrebu za „specijalnom“ etikom u javnom zdravstvu PDF
Iva Sorta-Bilajac Turina 6-13
Prevention program “FLUORISH” PDF
Berta Bacinger Klobučarić, Blaženka Bašek Hunjadi 14-19
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Požeško–slavonskoj županiji PDF
Katarina Babić, Ivana Jurković, Zrinka Puharić 20-23
Stavovi školske djece prema starijim osobama PDF
Ivana Jasić 24-28
Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom PDF
Marija Šilje, Mira Ivanković, Joško Sindik 29-44
Organizacija i rad Službe za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije PDF
IVANA GRGURIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, Goranka Rafaj, ĐURĐICA GRABOVAC 45-53
Učenici s teškoćama u osnovnoj školi PDF
Davorka Dragojevic, Vedrana Šenjug Užarević, Ana Wagner Jakab 54-65
Prikaz duljine dojenja na području Blata na Korčuli PDF
Mirna Žulec 66-74
Nadzor nad intrahospitalnim infekcijama PDF
MARIJA KOPFER 75-88
Znanje i stavovi djelatnika Hrvatske vojske o transplantaciji PDF
Antonija Bajser, Ksenija Matuš, Davorin Diklić, Zrinka Puharić 89-95
Primjena citostatika – učinkovitost i štetnost PDF
RUDOLF KIRALJ, MELANI PONGRAC, Zrinka Puharić, Mirna Žulec, ĐURĐICA GRABOVAC 96-105