Vol 13, Broj 52, 7. listopada 2017.

Vol 13, Broj 52, 7. listopada 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

Pušenje kod osoba koje su po zdravstvenim nadzorom na području Novog Zagreba: usporedba 2005. g. – 2015. g. PDF
Božica Ban 2-8
Sestrinska skrb bolesnika s trajnim elektrostimulatorom PDF
Marina Sinković, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić 9-14
Stavovi i znanja žena Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Međimurske županije prema samopregledu dojke PDF
Julija Pečet, Barbara Hohnjec, Melita Sajko 15-23
Stavovi prema programu ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva na području Međimurske županije PDF
Julija Pečet, Melita Sajko 24-31
Prevencija alkoholizma kod mladih osoba PDF
Lorena Manović, Ivana Raković 32-37
Stavovi i znanje zdravstvenih djelatnika o spolnosti i spolno prenosivim bolestima PDF
Tena Hećimović, Zrinka Puharić, Mirna Žulec, Rudolf Kiralj, Filip Puharić 38-40
Važnost nefarmakkoloških mjera u liječenju bolesnika s arterijskom hipertenzijom uz prikaz slučaja bolesnika s istom  PDF
Josip Kiridjija, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić 41-47
Stanje uhranjenosti učenika osnovnih i srednjih škola u 2016. godini PDF
Franko Puharić, Dorian Rogović, Zrinka Puharić 48-50
Inteligencija i školski uspjeh PDF
Valentina Matić 51-57
Kvaliteta života osoba s prisutnom kroničnom boli PDF PDF
Danijel Mijatović 58-62
Iznenadna srčana smrt – važnost medicinske sestre u prevenciji iznenadne srčane smrti i edukaciji pacijenata PDF
Lorena Manović, Ivana Raković, Perica Bambulović 63-68
Razlika u znanju o postupcima sterilizacije i dezinfekcije između sestara na ginekološko-porođajnom odjelu i operacijskih sestara PDF
Jadranka Ristić 69-83
Stavovi studenata nezdravstvenih studija o sestrinskoj profesiji PDF
Iva Marinović, Mara Županić 84-90
Stavovi i navika adolescenata u vezi pušenja PDF
Valentina Antolić, Zrinka Puharić, Tamara Salaj, Đurđica Grabovac, Filip Puharić 91-93
Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta PDF
Danijel Mijatović, Adriano Friganović 94-100