Vol 2, Broj 8, 7. listopada 2006.

Vol 2, Broj 8, 7. listopada 2006.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja (Editorial) PDF
Vanja Tešić
Riječ urednice teme PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Uvod u temu tjelesna aktivnost (Introduction to the Subject of Physical Activity) PDF
Tomislav Benjak

Gost

Riječ gradonačelnika Grada Zagreba (A Speech by the Zagreb County Mayor) PDF
Milan Bandić

Stručni radovi

Početak Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke (Beginning of the National Cancer Breast Screening Programe) PDF
Marija Strnad
Misija javnog zdravstva grada Zagreba (The Mission of Zagreb City Public Health) PDF
Josip Čulig
Javnozdravstvena datoteka Grada Zagreba – socijalno-medicinski aspekti (Public Health Database of the City of Zagreb – Sociomedical Aspects) PDF
Marina Polić-Vižintin, Andrija Mišo Damić, Spomenka Tomek-Roksandić, Hrvoje Radašević, Mirna Kontrec, Branimir Tomić, Zvonimir Šostar
Zaštita zdravlja starijih osoba – javnozdravstveni prioritet u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj (Health Care for the Elderly – A Public Health Priority in the City of Zagreb and Croatia) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Tihomira Ivanda, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević
Usporedba procjene indeksa starenja zagrebačkog, hrvatskog i europskog pučanstva (I dio) (Comparison Assessment of the Zagreb, Croatian and European Population Aging Index (Part I)) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Mirjana Lipovšćak, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Josip Čulig
Usporedba procjene indeksa starenja zagrebačkog, hrvatskog i europskog pučanstva (II dio) (Comparison Assessment of the Zagreb, Croatian and European Population Aging Index (Part II)) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Mirjana Lipovšćak, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Josip Čulig
Prevalencija kardiovaskularnih čimbenika rizika u populaciji Zagreba (The Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in the Zagreb Population) PDF
Vanja Tešić, Gordana Pajan Lehpaner
Prevalencija pušača među osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru na području Novog Zagreba (The Prevalence of Smokers in the New zagreb Catchment Population) PDF
Božica Ban, Mirjana Damjanović, Martina Lacković
Zdravlje i okoliš – Izvješće o stanju okoliša u Gradu Zagrebu (Health and Environment – The Report of Environment Condition in the City of Zagreb) PDF
Gradski Zavod za prostorno uređenje
Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba (Monitoring of Drinking Water Safety from the City of Zagreb Water Supply) PDF
Sandra Šikić, Svjetlana Andreis, Sonja Tolić
Pregled rada Antirabične stanice u Zagrebu u razdoblju od 1980. do 2005. godine (An Overview of the Work of the Antirabies Station in Zagreb 1980 -2005) PDF
Radovan Vodopija
Osobitosti HIV/AIDS-a u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (The Characteristics of HIV/AIDS Epidemic in Zagreb and Zagreb County) PDF
Mirjana Lana Kosanović
Epidemiologija tuberkuloze u Gradu Zagrebu (The Epidemiology of Tuberculosis in the City of Zagreb) PDF
Božica Ban, Ojdana Bastaić
Rezultati tuberkulinskog testiranja učenika osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Tuberculin Test Results in Elementary School Pupils from the City of Zagreb and Zagreb County) PDF
Tatjana Petričević-Vidović
Syphlis – nova stara bolest (epidemija 2003-2004) (Syphilis – A New Old Disease /The 2003-2004 Outbreak/) PDF
Vanja Slavić-Vrzić, Mirjana Lana Kosanović, Ivanka Mihaljević, Vesna Šoić, Branka Marinović
Epidemiološke karakteristike osoba testiranih na hepatitis C u okviru akcije «Hepatitis C –otkrij, spriječi, izliječi» u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba (Epidemiological Characteristics of Individuals Tested for Hepatitis C at Zagreb Institute of PDF
Mirjana Lana Kosanović, Jasna Knežević
Kliconoštvo salmonele (The Salmonella Carrier State) PDF
Ljiljana Bačun-Iviček, Vladimira Lesnikar
Učinci urbanog planiranja na zdravlje – Park Bundek (The Health Effects of Urban Planning – Park Bundek) PDF
Sanja Ožić
Socijalne determinante zdravlja u programima Grada Zagreba (Social Determinants of Health in the Zagreb City Programs) PDF
Sanja Ožić, Zorana Uzelac
Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti u Gradu Zagrebu (Health Promotion and Disease Prevention Programs in the City of Zagreb) PDF
Mirta Lončar, Sanja Ožić
Program rada Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb za 2006. godinu (The Program of Work of the Croatian Mountain Rescue Service – Zagreb Unit in 2006) PDF
Dalibor Vučić
Azijski tigar komarac, Stegomyia albopicta (Aedes albopictus) u Zagrebu i Hrvatskoj (The Asian Tiger Mosquito Stegomyia albopicta (Aedes albopictus) in the City of Zagreb and Croatia) PDF
Ana Klobučar, Nikola Benić
Mentalno zdravlje (Mental Health) PDF
Dubravko Kužina
Centar za mentalno zdravlje (Center for Mental Health) PDF
Lidija Hrastić Novak, Sanja Ožić
Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja: Dan mentalnog zdravlja (There is No Health Without Mental Health – Mental Health Day) PDF
Slađana Štrkalj Ivezić
Stres i posljedice stresa na zdravlje kod pomagačkih struka (Stress and Stress Outcomes in the Helping Professions) PDF
Lovorka Brajković
Uloga biologijskih faktora u suicidalnom ponašanju (The Role of Biological Factors in the Suicidal Behavior) PDF
Darko Marčinko
Depresija, vodeća bolest našeg doba (Depression, The Leading Disease of Our Age) PDF
Vanja Tešić
Kako se prioritetne sociomentalne potrebe života mjenjaju odrastanjem mladih (How do Life Priorities Change as Young People Develop) PDF
Dubravka Brkljačić, Adriana Juriša
Ženski i muški pacifizam (Feminine and Masculine Pacifism) PDF
Đurđa Sučević, Aleksandar Momirović
Epidemiološki prikaz duševnih bolesti i poremećaja (Epidemiology of Mental Diseases) PDF
Vlasta Hrabak-Žerjavić, Maja Silobrčić Radić
Registar za psihoze Hrvatske (Croatian Psychoses Registry) PDF
Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić
Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske (Croatian Committed Suicides Registry) PDF
Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić
Tjelesna aktivnost i zdravlje u 50 točaka (Physical Activity and Health in the 50 Points) PDF
Stjepan Heimer
Fizičkom aktivnošću do zdravlja (With Physical Activity to Good Health) PDF
Davor Ražić
Rekreativna tjelovježba i mogući zdravstveni rizici (Recreational Physical Activity and Potential Health Risks) PDF
Davor Ražić
Prijedlog za tjelesnu aktivnost stanovnicima Zagreba– planinarska staza u centru Zagreba (Proposition for Physical Activity for the Citizens of Zagreb – Mountaineer) PDF
Tomislav Benjak
Smjernice za provedbu tjelesne aktivnosti u starijoj životnoj dobi (Guidelines for Physical Activity at an Advanced Age) PDF
Hrvoje Radašević, Diana Mihok, Ana Puljak, Goran Perko, Spomenka Tomek-Roksandić
Biciklom na posao (Bike toWork) PDF
Tomislav Benjak
Zdravstveni management (Health Management) PDF
Josip Čulig
Gerontološko-javnozdravstvena djelatnost – zdravstveni management za starije osobe (Gerontology-Public Health Service- Health Management for the Elderly) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Diana Mihok, Ana Puljak, Marija Škes, Stela Vračan, Hrvoje Radašević, Josip Čulig
Vizija i misija Gerontološkog centra – Izvaninstitucijske skrbi za starije osobe (The Vision and Mission of the Gerontology Center – Non-Institutional Care for the Elderly) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Marija Škes, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Višnja Fortuna, Zvonimir Šostar
Prednosti i nedostatci sadašnjeg ustroja školske medicine (Advantages and Shortcomings of The New School Medicine Structure) PDF
Marija Džepina, Tonka Čvalek, Mirna Đanić-Kojić
Gravitacija bolesnika po dobi i pojedinim bolnicama Grada Zagreba – kako Zagrepčani koriste vlastite bolnice (Patient Visits According to Age and Zagreb Hospitals – How the Citizens of Zagreb Use Their Hospitals) PDF
Marina Polić Vižintin, Spomenka Tomek-Roksandić, Josip Čulig
Suodgovornost za zdravu, vitalnu i neovisnu starost (Joint Responsibilita for Healthy, Vital and Independent Old Age) PDF
Diana Mihok, Spomenka Tomek-Roksandić, Ana Puljak, Goran Perko, Hrvoje Radašević
Helikopter i Trauma sustav (Helicopter and Trauma System) PDF
Dario Švajda
Prilog analizi racionalne farmakoterapije PDF
Robert Korotaj, Miroslav Mozer
Uspostava sustava upravljanja u ispitnom laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Establishment of Management System at Test Laboratory according to the HRN EN ISO/IEC 17025 Standard) PDF
Snježana Marinčić, Dinko Puntarić
Značaj preventivne mobilne mamografije, Zagreb, 2004.- 2005. godina (The Role of Preventive Mobile Mammography, Zagreb 2004-2005) PDF
B Resanovic, J Čulig, I Drinković, J Horvat, M Jakopović
Spolno zdravlje (Reproductive Health) PDF
Marija Džepina, Tonka Čavlek
Zdravstveni odgoj “HIV/AIDS” – Srednjoškolski profesori ocijenili liječnike školske medicine (Health Education on HIV/AIDS – Evaluation of School Medicine Physicians by Secondary School Teachers) PDF
Marija Posavec, Neda Ferenčić
Redukcijske dijete među adolescentima-povezanost sa stvarnom tjelesnom masom i slikom tijela (Dieting among Adolescents – Relation between Measured Weight and Body Image) PDF
Nina Perković, Zrinka Puharić, Jelica Perasović
Buka okoliša – javnozdravstveni problem (Noise from the Environment – A Public Health Problem) PDF
Branislava Resanovic, Marinko Vranjković, Zdravko Orsag
Zdravstveni učinci organskih otapala na ljudski organizam (Health Effecs of Organic Solvents on Human Health) PDF
Davor Ražić, Mirjana Bratinčević, Pavica Tomljenović
Aditivi u hrani (Food Additives) PDF
Jasna Bošnir, Mirjana Hegedus
Atrazin u okolišu-zdravstveni rizik (Atrazine in the Environment – A Health Risk) PDF
Željka Bažulić Štimac, Ana Ranogajec, Adela Krivohlavek, Ivana Mandić, Zdenko Šmit, Dinko Puntarić
Zdravstvene tegobe kod rada na računalima (Health Problems Associated with Work on Computer) PDF
Branko Brkić
Dugotrajno upravljanje automobilom šteti vašem zdravlju (Prolonged Driving Poses a Health Risk) PDF
Davor Ražić, Mirjana Bratinčević, Pavica Tomljenović
Utjecaj klimatskih prilika na zdravlje čovjeka (Effect of Climate Conditions on Human Health) PDF
Branko Brkić
Kardiovaskularne bolesti i stanja kod vozača starije životne dobi kao mogući čimbenici rizika u prometu (Cardiovascular Diseases and States in Elderly Drivers as Potential Risk Factors in Traffic) PDF
Davor Ražić, Mirjana Bratinčević
Timski pristup u zbrinjavanju djece oboljele od kroničnih nezaraznih bolesti – model i učinkovitost (Team Approach to The Treatment of School Children with Chronic Noncommunicable Diseases: A Model and Efficiency) PDF
Tonka Čavlek, Sanja Režek, Andreja Bartolić, Dubravka Došen, Aleksandra Jakšić
Savjetovalište za mlade (Counsel for Young) PDF
Marija Džepina, Tonka Čavlek
Projekt informatizacije Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba (Informatics Project at Public Helath Institute of Zagreb) PDF
Damir Nadramija
Prehrambene navike (Food Habits) PDF
Sanja Musić Milanović
Efikasnost preventivno zdravstvene zaštite u hrvatskom braniteljskom ratu (Efficiency of Preventive Medical Care in Croatian War of Defence) PDF
Mate Ljubičić, Željko Baklaić, Ira Gjenero Margan, Borislav Aleraj, Bernard Kaić, Aleksandar Šimunović
Potencijalno izgubljene godine života zbog prerane smrtnosti po fokusiranim uzrocima smrti (Hrvatska, 2000. – 2004.g.) (The Potential Loss in Life Years due to Premature Mortality According to Focused Causes of Death /Croatia, 2000-2004/) PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Mirjana Lipovšćak, Goran Perko, Josip Čulig, Mate Ljubičić, Marija Strnad, Željko Baklaić
Izvanbolnička potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2005.godini (Outpatient Drug Utilization in the City of Zagreb in 2005) PDF
Danijel Štimac, Josip Čulig, Zvonimir Šostar, Mila Bucalić, Nada Jambrek
Vodeći multifaktorijalni gerijatrijski sindromi u starijih osoba – „4 N” u gerijatriji (The Leading Multifactorial Geriatric Syndromes in the Elderly – The 4 Ns in Geriatrics) PDF
Goran Perko, Spomenka Tomek-Roksandić, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Branimir Tomić
Vodeći zdravstveni problemi preventivno pregledanih osoba starijih od 50 godina na zagrebačkom području u 2005. godini (The Leading Health Problems of Persons Age 50 and Older Undergoing Preventive Medical Examination in the Zagreb Area in 2005) PDF
Goran Perko, Vanja Tešić
Dijagnostika infekcija probavnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Gastrointestinal Infection at Zagreb Institute of Public Health) PDF
Biserka Matica, Dubravka Grbinić-Senji
Dijagnostika infekcija respiratornog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Respiratory Infection at Zagreb Institute of Public Health) PDF
Peter Senji
Dijagnostika infekcija spolnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Genital Infection at Zagreb Institute of Public Health) PDF
Neda Jarža-Davila, Tatjana Marijan
Dijagnostika infekcija mokraćnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Urinary Tract Infection at Zagreb Institute of Public Health) PDF
Ana Mlinarić Džepina, Vladimira Leskovar

Osvrti

Lijekovi PDF
Josip Čulig
Zdravlje i stariji PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Medicinski časopisi PDF
Jelka Petrak

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Redovito izvješćivanje iz zdravstvene djelatnosti dostupno javnosti (Public Procurable Ordinarily Reports of Health Care Activities) PDF
Hrvoje Tiljak

Vijesti

Pripreme RH za pregovore o punopravnome članstvu u 28. poglavlju – zaštita potrošača i zdravlja (Croatia’s Preparations for Negotiations on Full Membership in Chapter 28: Consumer Protection and Health) PDF
Ružica Gelo
Pregovori s Europskom unijom, tijek dubinske analize za poglavlje 28. – Zaštita zdravlja i potrošača, dio o zaštiti zdravlja (Negotiations with EU and Progress of In depth Analysis for Chapter 28: Consumer Protection and Health–The Health Care Part) PDF
K Capak, M Kuzman, V Hrabak-Žerjavić, I Gjenero-Margan, B Aleraj, D Kramarić, M Bušić, D Šarlija, B Golubić
Međunarodni dan starijih osoba – 1. Listopad PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Naš dijalog o ugroženoj hrvatskoj obitelji, i kultura prednosti drugom PDF
Petar Gotovac
International Trauma Life Support (ITLS) u Hrvatskoj (International Trauma Life Support (ITLS) in Croatia) PDF
Tvrtko Pervan