Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007.

Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Matija Čale Mratović
Riječ urednice teme (Introduction by Subject Editress) PDF
Matija Čale Mratović

Gost

Intervju sa Mirom Buconić, prof., županicom Dubrovačko-neretvanske županije PDF
Mato Tomljanović
Odabir pjesama – Antonija Sokal (Selected Poems – Antonija Sokal) PDF
Antonija Sokal

Stručni radovi

Riječ urednice teme PDF
Ankica Džono-Boban
Karakteristike demografskog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije PDF
Ankica Džono-Boban, Matija Čale Mratović
Vodeći uzroci smrti stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije za dob 0-64 godine za razdoblje 1996.-2005. godine PDF
Ankica Džono-Boban
Ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka (S00-T98,MKB-10) kao uzroci smrtnosti i pobola stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije u 2005. PDF
Ivana Bočina, Marijana Mijaković, Matija Čale Mratović
Kvaliteta života – tjelesno i sociopsihološko zdravlje odraslih stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije PDF
Mihovil Štimac
Stanovništvo Dubrovačko-neretvanske županije u dobi 65 i više godina PDF
Marija Mašanović, Marijana Mijaković
Prikaz poroda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2005. godini PDF
Ivana Biočina, Ankica Smoljanović, Marijana Mijaković
Prikaz duševnih bolesti i poremećaja kao uzroci hospitalizacije stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2001.-2005. godine PDF
Ankica Džono-Boban, Maja Silobrčić Radić
KOPB i astma – usporedba pokazatelja korištenja bolničkih resursa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji PDF
Žarko Vrbica
Prehrana bubrežnih bolesnika u Općoj bolnici Dubrovnik PDF
Marija Bačić, Ljiljana Ban
Spolno prenosive bolesti na području dubrovačke regije u razdoblju od 1982. do 2001. godine PDF
Ana Bakija-Konsuo, Pavo Kostopeč
Rad Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u Dubrovačko-neretvanskoj županiji PDF
Mato Lakić, Ivana Pavić Mikolaučić, Marija Grego
Prikaz rezistencije E. coli na antimikrobne lijekove u Dubrovačko neretvanskoj županiji i usporedba s hrvatskim prosjekom u 2005. godini PDF
Antonija Sokal, Marina Vodnica-Martucci, Paul Bohnert
Tuberkuloza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 1996. do 2005. godine PDF
Miljenko Ljubić
Pregled rada Antirabične stanice Dubrovnik od 1999. do 2005. godine PDF
Katica Šarac
Zdravstvena ispravnost vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 2002. do 2006. PDF
Zorica Smoljan, Marija Jadrušić, Dolores Grilec
Prisutnost patogenih mikroorganizama u namirnicama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2002.-2006. godine PDF
Ivana Ljevaković-Musladin
Mikrobiološka čistoća objekata koji posluju s hranom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2002.-2006. godine PDF
Ivana Ljevaković-Musladin
Kakvoća mora na morskim plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2006. godini PDF
Zorica Smoljan, Dolores Grilec
Uporaba duhana u populaciji srednjoškolaca Dubrovačko neretvanske županije 2001 g. i 2006 g. PDF
Matija Čale Mratović, Karmen Kmetović Prkačin, Dejana Bouillet, Ankica Džono Boban
Navika pušenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji PDF
Mato Lakić
Metode odvikavanja od pušenja u praksi obiteljske medicine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji PDF
Ankica Džono-Boban, Žarko Vrbica, Matija Čale Mratović
Regionalne razlike u konzumiranju sredstava ovisnosti i razlike u prisutnosti rizičnih i zaštitnih čimbenika kod učenika srednjih škola u Dubrovačko- neretvanskoj županiji PDF
Asja Palinić Cvitanović, Matija Čale Mratović, Petar Bezinović
Broj osoba u tretmanu Savjetovališta i Odjela za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u razdoblju od 1996.g. do 2006.g. PDF
Ivana Pavić Mikolaučić
Pojavni oblici nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije PDF
Marijana Ercegović
Prikaz rada Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Centra za socijalnu skrb Dubrovnik u razdoblju 2005. i 2006. godina PDF
Hrvojka Laušić, Sanja Radica, Marko Grgurević, Katica Raić
Život u dubrovačkom domu “Domus Christi” PDF
Jelena Vrtiprah
Izvaninstitucionalna skrb za starije osobe u Dubrovniku PDF
Marica Miletić
Zdravstvena zaštita školske djece i mladih – školska i sveučilišna medicina – prednosti i nedostaci pojedinih modela zdravstvene zaštite (Health Protection of School Children and Youth – School and High school Medicine – Advantages and Disadvantages of PDF
Vesna Jureša
Zdravlje i rizici po zdravlje djece školske dobi – što o tome znamo i uspijevamo li pomoći PDF
Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin, Iva Pejnović Franelić
Školska zdravstvena skrb i preporuke za školske zdravstvene službe u Finskoj PDF
Kaarina Järvenpää, Minna Aromaa
The School Health Care and the Recommendations for School Health Care Services in Finland PDF
Kaarina Järvenpää, Minna Aromaa
Prikaz rada „Savjetovališta za mlade“ 2003. – 2004. g. PDF
Marija Dabro
Razlozi i barijere za korištenje servisa za spolno i reproduktivno zdravlje kod adolescenata PDF
Brankica Mladenović
Adolescents Use of Sexual and Reproductive Health Services – Reasons and Barriers PDF
Brankica Mladenović
Stavovi i navike pijenja alkohola među studentima Sveučilišta u Zadru PDF
Jelena Šestan
Obiteljsko nasilje kao jedan od prediktora povećanja uzimanja sredstava ovisnosti kod mladih PDF
Karmen Kmetović Prkačin
Što bi liječnici školske medicine trebali znati o testiranju na ilegalne droge (What School Medicine Doctors Should Know about Testing on Illegal Drugs) PDF
Ivan Marchiotti
Uhranjenost učenika prvih razreda srednjih škola Korčule i Ivanca PDF
F Lančić, A Zelić
Parlaonica kao oblik rada u okviru školskog preventivnog programa PDF
Ivica Fabris
Posvećujemo li dovoljno pažnje otkrivanju varikocele kod adolescenata? (Do We Pay Enough Attention to Dettection of Varicocele in Adolescents?) PDF
Nada Stipić, Ina Petrić
Uvod u temu Turizam i zdravlje (The Introduction to the topic of Tourism and Health PDF
Mladen Smoljanović
Epidemiološke osobitosti zaštite zdravlja turista (Epidemiological Characteristic of Health Care of Tourists) PDF
Mladen Smoljanović
Dvadeset godina od pojave prve epidemije legionarske bolesti u Hrvatskoj 1987. godine (Twenty Years after First Legionella Plague in Croatia in 1987 Year) PDF
Mladen Smoljanović
Značaj nadzora nad legionelama u turizmu (Importance of Legionela Surveillance in Turism) PDF
Antonija Mikrut
Izvješće o stanju i razvoju hrvatskog zdravstvenog sustava od 1990. do 1995. godine (The Report on the Condition and Development of Croatian Health System from 1990 to 1995) PDF
A Hebrang, A Ljubičić, Ž Baklaić
Poboljšanje rada imunološkog sustava – psihološke intervencije (Improvement of Immunological System – Psychological Intervention) PDF
Silvia Sokal
Obitelj i ovisnost o drogama (Family and Substance Abuse) PDF
Dragica Karlovac
Screening na depresiju-depresivni simptomi srednjoškolaca Omiša (Depression Screening – Symptoms of Depression among Adolescents of Omis) PDF
Branka Huljev, Nives Đurašković, Slađana Štrkalj-Ivezić
Prikaz mortaliteta stanovništva Splitsko-dalmatinske županije od ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka u razdoblju 2000.-2004. (Mortality among residents of Split-dalmatian county from injuries, poisoning and certain other consequences PDF
Ivana Bočina, Ankica Smoljanović
Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju (Quality Assurance in Analytical laboratory) PDF
Zorka Knežević
One of the basic goals of the Croatian agricultural policy is to enable consumers the access to the adequate and stable food offer that complies with their requirements, especially regarding food safety. Croatian National Food Safety Strategy, based on ne PDF
B Antunović, Gordana Kralik, B Njari
Način funkcioniranja HR RASSF sustava na primjeru izopropil tioksantona (ITX) (Operating Models of HR RASSF Systems Exampled by Isopropyl- Thioxanthone (ITX)) PDF
Danijela Petrović
EFSA – kampilobakterioza pretekla salmonelozu! (EFSA – Campylobacteriosis Outran Salmonellosis!) PDF
Andrea Gross-Bošković
Trans masne kiseline i proizvođači hrane (Trans Fatty Acids and Food Producers) PDF
Sanjin Weihnacht
Biološki aktivne tvari prirodnih aroma (Active principles contained in natural sources of flavourings) PDF
Jasminka Papić
Uvođenje novog pristupa sigurnosti hrane u zemlje pristupnice EU-a – izazovi i mogućnosti za Hrvatsku (Establishing new food safety approach in EU accessing countries – Croatian challenges and opportunities) PDF
B Antunović, Gordana Kralik, B Njari
Procjena utjecaja na zdravlje (Health Impact Assesment) PDF
Danijela Lazarić Zec
Zdravlje za sve (HFA) u Europi: odgovor na izazov primarne zdravstene zaštite nakon Deklaracije u Alma Ati (HFA in Europe: post-Alma Ata response to the challenge of Primary Health Care) PDF
Keith Barnard
HFA in Europe: post-Alma Ata response to the challenge of Primary Health Care PDF
Keith Barnard
Prijetnje i izazovi zdravstvenoj sigurnosti u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije – uz Svjetski dan zdravlja 2007 (Threats and Challenges to the Health Safety in the European Regions of World Health Organization – Accompanying World Health PDF
Antoinette Kaić-Rak
Prijetnje i izazovi zdravstvenoj sigurnosti u zemljama europske regije Svjetske zdravstvene organizacije (Threats and Challenges to the Health Safety in the European Regions of World Health Organization ) PDF
Antoinette Kaić-Rak
TTB mreža – Usmjeravanje prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti (Buduće strateške smjernice za primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ)) PDF
Keith Barnard
Tipping the balance towards Primary Health care Network (TTB) (Future Strategic Directions for Primary Health Care The story so far;. Or holding on to Alma Ata essentials)Tipping the balance towards Primary Health care Network (TTB) (Future Strategic Di PDF
Keith Barnard
Misija Udruge osoba s Prader Willi sindromom (The Mission of Prader Will Syndrome Organization) PDF
Ivka Čop
Dva skalina (Two Steps) PDF
Stanka Grgurević
Inicijativa za nacionalnu kampanju smanjenja utroška soli (Initiative for a National Campaign of Salt Consumption Decrease) PDF
Berislav Skupnjak
Upute za pacijente (Instructions for the Patients) PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 1: Upute za pacijente – Artritis (reumatoidni) PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 2: Upute za pacijente – Astma PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 3: Upute za pacijente – Benzodiazepinska kriza PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 4: Upute za pacijente – Obična prehlada (rinosinusitis) PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 5: Upute za pacijente – Depresija (Jaka) PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 6: Upute za pacijente – Dijabetes. Specifično liječenje dijabetesa tip II PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 7: Upute za pacijente – Gastrički ulkus induciran uporabom NSAIL PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 8: Upute za pacijente – Giht PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 9: Upute za pacijente – Žene u menopauzi PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 10: Upute za pacijente – Sprečavanje kardiovaskularnih bolesti PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 11: Upute za pacijente – Osteoporoza PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 12: Upute za pacijente – Otitis externa PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 13: Upute za pacijente – Prekomjerna tjelesna težina i pretilost PDF
Ranko Stevanović
Dodatak 14: Upute za pacijente – Faringitis i/ili tonsilitis PDF
Ranko Stevanović
Kontrola širenja ambrozije u Dubrovačko neretvanskoj županiji (Ambrosia spreading control in Dubrovnik-Neretva County) PDF
Mato Lakić, Davorin Gajnik
Sifilis kao rizik transfuzijskog liječenja (Syphilis as Risk of Transfusion Treating) PDF
Vesna Polanda Lasica, Dolores Martinović, Dubravka Lovrić, Đorđina Lenz
Osnovni problemi u poslovanju zdravstvenih ustanova s prijedlozima za unapređenje poslovanja (Basic Problems in Health Institutions Operations with suggestions for Improvement Of Conduct) PDF
Ivan Lukovnjak
Sustav naručivanja pacijenata na pregled-pretragu u polikliničkim jedinicama (Patient Appointment Making System for Checkup-Examination in Polyclinic Units of General Hospital Dubrovnik) PDF
Branko Knežević, Rikard Lenz, Milan Salata, Andro Vlahušić
Liječnička pogreška (Doctor’s Mistake) PDF
Bruno Mazzi
Mišljenje pacijenata o našem radu element u procjeni kvalitete (Pacient Opinion about Ours Work Part of Quality Evaulation) PDF
Bruno Mazzi, Nevenka Krčma, Nikola Gržalja, Daniel Ferlin, Ante Ivančić, Zdravko Grgurev, Vesna Kroato Vujčić, Mario Malnar
Zbrinjavanje napuštenih životinja na prostoru Grada Dubrovnika – izrada projektne dokumentacije (Looking After Abondoned Animals in Dubrovnik City Area-Drafting Project Documentation) PDF
Nike Sudarević, Marija Crnčević, Vanda Ivanković Kontić
Javnozdravstvena istraživanja za razdoblje 2005-2008 godine – znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (The Public-Health Researches from 2005 to 2008 – The Scientific Projects of Ministry of Science, Education and Sports) PDF
Ranko Stevanović
Seminar: Novi međunarodni sanitarni pravilnik (Workshop : New International health regulations) PDF
Miljenko Ljubić
Povijesno-medicinski vodič kroz medicinu starog Dubrovnika (A Guide to The Hystory of Medicine in Old Dubrovnik) PDF
Ana Borovečki, Slobodan Lang
Zdravstvene prilike u Župi dubrovačkoj i u Dubrovniku tijekom stoljeća (Health Prospects in Zupa Dubrovacka and Dubrovnik throughout the century) PDF
Milivoj Salečić
Izvještaji o zdravstvenim prilikama u kotaru Metkoviću između dvaju svjetskih ratova (Report on Health Conditions in District of Metkovic between Two World Wars) PDF
Ivan Jurić
Epidemije kuge na otoku Korčuli (The Plague Epidemic on Island Korcula) PDF
Nikola Bačić
Pobuna zbog liječnika – Vela Luka, travanj 1948. (Rebellion because of Doctors – Vela Luka, April 1948) PDF
Nikola Bačić
1214. god. ili 2006. god. (Past and Present:1214. or 2006.) PDF
Stanka Komparak
Kratki pregled institucionalne i izvaninstituucionalne skrbi za starije osobe u Dubrovniku – državi – Dubrovačkoj republici (Short Overview of Institutional and Out-of-institutional Care for Elderly in Dubrovnik – State – The Republic of Dubrovnik) PDF
Marica Miletić

Osvrti

Svjedočenje o dobru (The Testimony of Goodness) PDF
Asja Palinić Cvitanović
6. prosinca 1991. godine (6th December 1991) PDF
Andro Vlahušić
Ratna ispovijest jednog fizioterapeuta (War Confessions of a Physical Therapist) PDF
Mirsad Džanović
Ratna sjećanja (War Memories) PDF
Brankica Miškić
Druga strana PDF
Andro Vlahušić
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Zdravlje i stariji PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Lijekovi PDF
Josip Čulig

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Ministar zdravstva na jedan dan (Minister of Health for a Day) PDF
Patricija Pasković

Vijesti

Poruka Generalne direktorice Svjetske zdravstvene organizacije PDF
Antoinette Kaić-Rak
Europski tjedan prevencije raka vrata maternice (1st European Cervical Cancer Prevention Week) PDF
Željko Bačić
Recenzija knjige “Bolest i povijest” (Book Review of “Disease and History”) PDF
Stella Fatović-Ferenčić
Web stranica Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (Web site of The Institute of Public Health of Dubrovnik – Neretva County) PDF
Adriano Bratović