Vol 4, Broj 15, 7. srpnja 2008.

Vol 4, Broj 15, 7. srpnja 2008.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednika broja PDF
J Milas

Gost

Zdravstvo u Hrvatskoj – ocjena sadašnjeg stanja PDF
K Bubalo

Stručni radovi

Riječ urednika teme PDF
T Santo
Razvoj zaštite zdravlja u Slavoniji, poseban osvrt na Osijek PDF
Z Živaković-Kreže
Kratka povijest javnog zdravstva u Osijeku PDF
Z Živaković-Kreže
Pojedini prilozi za ocjenu zdravstvenih i socijalnih prilika u Osječko–baranjskoj županiji PDF
T Santo, S Samardžić, N Kraljik
Starije osobe i pušenje: rezultati Hrvatske zdravstvene ankete 2003 PDF
S Samardžić, T Santo, K Kožul
Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita pučanstva starije životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji PDF
S Samardžić, T Santo, N Kraljik
Neke zarazne bolesti na području Osječko-baranjske županije od 1986. do 2006. godine (Some communicable diseases in the territory of the Osijek-baranya County from 1986 to 2006.) PDF
I Valek, J Milas, G Šimović, Lj Ćavar, G Gavran, T Šlezak
Cijepljenje protiv gripe od 1993. – 2007. godine u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku (1993-2007 anti-influenza vccination in Osijek-baranya county and the city of Osijek) PDF
J Milas, I Valek, Z Kovač, A Sabo, M Guksić, T Dijanić, M Gavran, A Bolić, S Matoković
Uporaba, percepcija kvalitete i alternativni izvori pitke vode u Osječko–baranjskoj županiji (Usage, quality perception and alternative sources of drinking water in Osijek-baranya county) PDF
M Valek, M Miškulin, V Santo, A Dumić, I Valek, D Mandić
Kretanje zaraznih bolesti protiv kojih se provodi obvezno cijepljenje na području grada Osijeka (Development of communicable diseases liable to vaccination in the territory of the city of Osijek) PDF
I Valek, J Milas, G Šimović, Lj Ćavar, M Gavran
Zastupljenost primarnog noćnog mokrenja kod djece pred polazak u školu PDF
B Buljan, M Miškulin, J Žegura-Schonberger, Z Jarić-Klinovski, V Leko, M Jakić, D Juretić, H Jovanović, S Miškulin, S Jukić, B Podgajac-Albrecht, V Bilić-Kirin
Infekcije mokraćnog sustava uzrokovane Escherichia coli i njihova rezistencija na antibiotike u Osječko-baranjskoj županiji PDF
T Pastuović, Lj Bogdanić, V Vuković, S Samardžić
Učestalost prekomjerne tjelesne težine i prehrambene navike učenika u dvije osnovne škole Osječko-baranjske županije (Frequency of the overweight and nutritional habits of students in two elementary schools in Osijek-baranja county) PDF
M Kartšić
Molekularna dijagnostika urogenitalnih infekcija uzrokovanih bakterijom Chlamydia trachomatis s područja Slavonije i Baranje PDF
N Bošnjak, Z Bošnjak
Osteoporoza i njezin značaj u Osječko-baranjskoj županiji (Osteoporosis and its significance in the Osijek-baranya county) PDF
J Milas, M Miškulin, I Valek, Z Volner
Korelacija indeksa tjelesne mase djece pri upisu u 1. razred osnovne škole i indeksa tjelesne mase njihovih roditelja PDF
M Jakić
Pregled rada antirabične stanice Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije od 1991. do 2007. godine PDF
I Valek, J Milas, K Kožul, A Sabo, M Guksić, Z Kovač, T Dijanić, G Šimović, Lj Ćavar, M Gavran
Sažetak novijih spoznaja o epidemiologiji virusnih hepatitisa PDF
D Puntarić, M Grgić
Dijagnostika virusnih hepatitisa PDF
V Burek
Infekcija hepatitis B virusom PDF
A Včev, I Begić
Seroprevalencija virusa hepatitisa B među osobama koje injiciraju droge s područja Osječko-baranjske županije, Hrvatska (Hepatitis B seroprevalence among intravenous drug users from the Osijek-Baranya County, Croatia) PDF
M Kribl, M Miškulin, K Bojanić
Procijepljenost djece protiv hepatitisa B rođene od HbsAg pozitivnih majki (Rate of vaccination against hepatitis B for children of HBsAg positive mothers) PDF
J Milas, I Valek, V Milas, G Šimović, Lj Ćavar, M Gavran
Kronični hepatitis B PDF
J Milas, I Valek, M Miškulin
Hepatitisi na području Osječko-baranjske županije (Hepatitis in the territory of the Osijek-baranya County) PDF
J Milas, I Valek, D Vuković, A Antolović Požgain, V Milas, Lj Ćavar, G Šimović, M Gavran, G Giorgijevski
Procijepljenost zdravstvenih djelatnika protiv hepatitisa B (Rate of anti-hepatitis B vaccination for health workers) PDF
J Milas, I Valek, V Milas, Z Volner, G Šimović, Lj Ćavar, M Gavran
Rezultati procijepljenosti školske djece u Osječko-baranjskoj županiji cjepivom protiv hepatitisa B u razdoblju od 2000. do 2006. godine PDF
Z Jarić-Klinovski, J Žegura-Schonberger
Zaštitna vrijednost i nuspojave različitih vrsta cjepiva protiv gripe (Protective value and side effects of various influenza vaccines) PDF
J Milas, V Milas, Lj Ćavar, G Šimović, M Gavran
Frekvencija srca i njezina promjenjivost u hipertenzivnih bolesnika, s obzirom na A/B tip ponašanja i stupanj zadovoljenosti životnih potreba PDF
K Kožul, K Čatipović
Slučaj Vrbani ili jesmo li bili tek prvi (drugi) kojima će se dogoditi nešto takvo ili kako smo ostali sami PDF
D Puntarić
Analiza učinkovitosti ratnog zdravstva – 3. dio (Health Care System Efficiency in War – part 3) PDF
Andrija Hebrang
Javno zdravstvo u Domovinskom ratu PDF
D Ropac
Asanacija bojišnice u Ivanovcu u prosincu 1991. godine PDF
D Ropac
Nužna medicinska zaštita života i zdravlja ljudi na „Brankovom putu“ i „Tjedan hrvatskog domoljublja“ PDF
P Gotovac
Mobing PDF
R Bižić
Promjene u strukturi zaposlenih u zdravstvu Osječko-baranjske županije od 1994. – 2006. godine (1994 – 2006 changes of the structure of health workers in the county of Osijek-baranya) PDF
J Milas, V Milas, Z Volner
Neki pokazatelji kretanja zdravstvene zaštite u Hrvatskoj od 2000. do 2007. godine PDF
S Rudan, J Milas
Promjene kalendara cijepljenja – lobiranje ili struka? PDF
J Milas, M Smoljanović, M Miškulin
Ingeniozna ideologija Andrije Štampara postojano se ostvaruje u politici Svjetske zdravstvene organizacije PDF
B Skupnjak
Mortalitetna statistika PDF
T Ćorić
Pojavnost dijabetičkog stopala u jedinici intenzivne skrbi sveučilišne klinike Vuk vrhovac u periodu od 2001.-2005. PDF
M Zeljković, S Gaćina, N Car, I Britvar
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Farmakoekonomika i ekonomika zdravstva PDF
Ranko Stevanović
Susret s Ministrom* PDF
S Lang

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Temeljna načela za kreiranje zdravstvene politike PDF
S Letica

Civilne udruge i zdravlje

Uloga civilnih udruga u liječenju hepatitisa – iskustva iz Osijeka PDF
Z Šimunović
KUZ i HLK potpisali sporazum o suradnji (CAH and CMH have signed an agreement on collaboration) PDF
M Dražić
Koalicija udruga u zdravstvu organizirala tiskovnu konferenciju povodom Europskog dana prava pacijenata (CAH: Press conference – European patients wrights day April 18, 2008.) PDF
S Ivčić
III. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 4. – 6. travnja 2008. (3rd Croatian Congress with International Participation, Opatija , April 2008.) PDF
S Njunjić
Aktivnosti i projekti udruge u razdoblju siječanj – srpanj 2008. g. (u okviru Akcijskog plana smanjenja prekomjerne težine – razdoblje 2007. do 2012.) (Activities and projects of the Association for Overweight Prevention in 2008.) PDF
S Njunjić
Uspješno izveden seminar za laringektomirane u Crikvenici (Successful course for the Laryngectomees in Crikvenica) PDF
M Manestar

Vijesti

Održan okrugli stol Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva PDF
R Stevanović
Gerontološki tečaj u Osijeku PDF
D Mihok
Akcija «Za osmijeh djeteta u bolnici» u Vinkovcima PDF
LJ Perinić
Suradnja Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom PDF
M Dobranović, T Benjak