Vol. 6, Broj 24, 7. listopada 2010.

Vol. 6, Broj 24, 7. listopada 2010.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednika broja
Nikola Kraljik
Riječ župana Zadarske županije
Stipe Zrilić
Uvodna riječ urednice teme
Ana Petrić

Gost

O Zavodu za javno zdravstvo Zadar – riječ ravnatelja
Zoran Škrgatić

Stručni radovi

Zloćudne novotvorine kao javnozdravstveni problem u Zadarskoj županiji u 2008. godini
Ana Petrić
Vodeći uzroci smrti stanovnika Zadarske županije za dob 0-64 godine u razdoblju od 2000. do 2008. godine
Ana Petrić
Pregled rada antirabične stanice Zavoda za javno zdravstvo Zadar u razdoblju od 2004. do 2009. godine
Ivan Stipanov, Renata Žunić Sabalić
Monitoring komaraca u gradu Zadru od 2005. do 2009. godine
Jagoda Šarunić-Gulan, Neven Mumelaš
Epidemiologija tuberkuloze u Zadarskoj županiji od 1997. do 2007. godine PDF
Snježana Marinović – Dunatov
Prenatalni screening na BHS B u 2009. godini na području Zadarske županije PDF
Alma Raljević Baradić, Pleše, Biljana Perica
Prikaz rada Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar PDF
Stela Klepac Erstić, Milka Dobrović, Marija Pupić- Bakrač, Margareta Mesić, Ana Bačić
Supstitucijska terapija ovisnika o opijatima u ambulantama opće/obiteljske medicine u Zadarskoj županiji PDF
Marija Pupić-Bakrač, Stela Klepac Erstić, Margareta Mesić
Akreditacija Službe za mikrobiologiju i parazitologiju PDF
Biljana Perica
Grlobolja– implementacija hrvatskih nacionalnih smjernica PDF
Ivanka Matas
Akreditacija Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar PDF
Judita Grzunov
Kakvoća mora na morskim plažama Zadarske županije u 2009. godini PDF
Danijela Peroš-Pucar, Anita Ivandić
Rezultati mjerenja koncentracije peludi ambrozije na području grada Zadra u razdoblju od 2006. do 2008. godine PDF
Danijela Peroš-Pucar, Anita Ivandić, Benito Pucar
Ispitivanje izvorišta vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi na području Zadarske županije u 2009. godini PDF
Andreja Babin, Jadranka Šangulin, Zlata Dmitrović, Danijela Peroš-Pucar, Benito Pucar, Ivan Ivić
Prikaz rada Službe školske medicine PDF
Nadia Cavenago Morović, Julija Mišlov
Slobodno vrijeme, rizične navike i depre PDF
Nadia Cavenago Morović, Polona Bencun Gumzej, Julia Mišlov, Margareta Mesić
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Zadarskoj županiji PDF
Ana Petrić
Provedba prvog ciklusa nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Zadarskoj županiji PDF
Anđelka Gverić
Iskustva u provođenju Hrvatske zdravstvene ankete (HZA 08) u Domu zdravlja Zagreb – zapad – 1. dio PDF
Božena Vrabec, Rade Novičić
Iskustva u provođenju Hrvatske zdravstvene ankete (HZA 08) u Domu zdravlja Zagreb – zapad – 2. dio PDF
Božena Vrabec, Rade Novičić
MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA BRISOVA I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST GOTOVIH JELA U RESTORANU STUDENTSKE PREHRANE U GRADU ZAGREBU PDF
Gordana Ostrman, Jasna Bošnir, Alksandar Racz, Ivančica Kovaček
Zadarsko zdravstvo u razdoblju od završetka Drugog svjetskog rata do danas (1945. – 2008.) PDF
Boris Dželalija
Razvoj, značaj i primjena statistike u zdravstvenoj zaštiti PDF
Jasenka Ivon

Osvrti

Predstavljanje projekta zdravstvenog priručnika – rokovnika „Planirajmo zdravlje“ PDF
Jelena Ćosić Dukić

Civilne udruge i zdravlje

Javnozdravstvena-edukativna kampanja o prevenciji i ranom otkrivanju raka u srednjim školama „mRAK kampanja“ PDF
Katarina Katavić
PRIOPĆENJE KOALICIJE UDRUGA U ZDRAVSTVU POVODOM ODLUKE VLADE RH O SPAJANJU BOLNICA U ZAGREBU PDF
Mensura Dražić, Snježana Ivčić
Povezivanje sa samoliječenjem – Budućnost samoliječenje u novoj Europi PDF
Mensura Dražić, Snježana Ivčić
„Zajedno za zdravlje – Strategija za EU 2020.“ PDF
Mensura Dražić, Snježana Ivčić
Uspješan seminar Hrvatske zajednice laringektomiranih u Thalassotherapiji u Crikvenici PDF
Miloš Manestar
Na skupštini Europske konfederacije laringektomiranih na prijedlog hvatske prihvaćene su udruge iz Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije u članstvo PDF
Miloš Manestar
SVE O DEBELIMA PDF
Ivana Sabol
Učestalost hitnih stanja kod debelih i patološki debelih bolesnika u Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-Baranjske županije PDF
Ida Parčetić-Kostelac

Vijesti

Umijeće komunikacije s djetetom PDF
Polona Bencun Gumzej
Potrebno hitno djelovanje u borbi protiv kroničnih bolesti PDF
Andreas Dominick Varga