Vol 7, Broj 26, 7. travnja 2011.

Vol 7, Broj 26, 7. travnja 2011.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Sandra Mihel

Gost

Intervju s Predsjednikom Republike Hrvatske prof. dr.sc. Ivom Josipovićem PDF
HZJZ HZJZ

Stručni radovi

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2011. – Rezistencija na antibiotike u Europi još uvijek u porastu PDF
A. Kaić-Rak
Povodom Svjetskog dana zdravlja posvećenog očuvanju antibiotika PDF
Arjana Tambić Andrašević
Rezistencija bakterija na antibiotike – vodeći problem medicine na početku 21. stoljeća (Antibiotic resistance – the leading medical problem at the beginning of the 21st century ) PDF
Arjana Tambić Andrašević
Uvodna riječ urednice teme PDF
Marina Stanković Gjuretek
Riječ župana Krapinsko-zagorske županije PDF
Siniša Hajdoš Dončić
Petnaest godina Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije PDF
Tomislav Jadan
Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Krapinsko-zagorske županije PDF
Marina Stanković Gjuretek, Natalija Mučnjak
Proces izrade županijskog plana za zdravlje u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marina Stanković Gjuretek
Stanovništvo starije od 65 godina u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marina Stanković Gjuretek
Usporedba odabranih pokazatelja SZO “Zdravlje za sve” (Health for All) PDF
Marina Stanković Gjuretek
Potencijalno izgubljene godine života u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marina Stanković Gjuretek, Natalija Mučnjak
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marina Stanković Gjuretek
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marina Stanković Gjuretek
Zdravstvena ispravnost vode iz lokalnih vodovoda na području Krapinsko-zagorske županije PDF
Božena Marković
Stanje procijepljenosti protiv dječjih zaraznih bolesti u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od 2000-2009.godine PDF
Vanja Nakić
Tuberkuloza u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz razdoblje od 2002. do 2009. godine PDF
Gordana Popijač Cesar
Terenska iskustva u sustavnoj deratizaciji na području Krapinsko-zagorske županije PDF
Ivan Lipovac
Uloga Zavoda za javno zdravstvo pri uspostavi HACCP sustava kod subjekata koji posluju sa hranom na području Krapinsko-zagorske županije PDF
Damir Sinković
Ispravnost bazenske vode s obzirom na redoks-potencijal PDF
Božena Marković
Preventivni programi Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije PDF
Nataša Koražija
Program Zajednice Klubova liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije PDF
Valentina Hanžek
Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete PDF
Valentina Hanžek
Učenici s teškoćama u razvoju u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Tatjana Gadže Okić
Za dobrobit djece PDF
Jasenka Borovčak
Centar za mlade KZŽ- ZELENA DVORANA PDF
Ivana Radanović
Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije PDF
Gordana Maligec
Program Gradskog društva Crvenog križa Krapina PDF
Davor Šimunović
Program „Pomoć u kući starijim osobama“ PDF
Dijana Semenić
Organizacija primarne zdravstvene zaštite u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Ljubica Jurina
Patronažna djelatnost u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Marija Mirt
Organizacija tečaja za trudnice u Zlataru PDF
Marina Stanković Gjuretek, Natalija Mučnjak
Lijepa riječ medicinske sestre PDF
Katica Buzjak
Sigurnost bolesnika na neurološkom odjelu Opće bolnice Zabok PDF
Jasminka Juriša, Katica Buzjak
Zbrinjavanje bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Krunoslav Fučkar
Mobilni telefoni – potencijalni izvor infekcije u bolnici (Mobile phones – potential infectors in the hospital) PDF
Dijana Varda Brkić
Rezistencija bakterija na antibiotike u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2009.godini PDF
Ivan Cipriš
Sudjelovanje u projektu “Prevencija kriminaliteta s međunarodnim iskustvom” u Španjolskoj PDF
Stjepan Šalomon, Nataša Koražija
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice PDF
Krešimir Škof
Povijesni razvoj zdravstvenog turizma i usluga u Krapinskim Toplicama PDF
Nada Jačmenica, Krunoslav Fučkar
„Obiteljski liječnik „ Neandertalca i liječenje prijeloma kostiju PDF
Zoran Rajković
Novije spoznaje o Ivanu Krstitelju Lalangueu i njegovom stručnom, javnozdravstvenom te izdavačkom djelovanju u Hrvatskoj druge polovice XVIII. stoljeća (JOHANES BAPTIST LALANGUE AND RECENT FINDINGS ON HIS PROFESSIONAL, AND PUBLISHING PUBLIC HEALTH ACTION PDF
Rajko Fureš
Liječnici umjetnici u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabiliitaciju Krapinske Toplice PDF
Krunoslav Fučkar
Rezultati MB PHARE 2006 projekta: Unaprjeđenje statistike zdravstvene zaštite – financijski pokazatelji PDF
Matija Miladin
Spirometrijom do boljeg zdravlja (With spirometry to better health) PDF
Tajana Jalušić Glunčić, Ljerka Glad
Procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj: uloga Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu PDF
Mirjana Huić
Unapređenje medicinske prakse u Hrvatskoj pomoću Cochrane kolaboracije PDF
Livia Puljak, Dalibora Rako
Uloga predškolskih psihologa u procjeni psihofizičke zrelosti djece za školu (Preschool psychologist in estimating psychophysical maturity for school ) PDF
Joško Sindik, Ksenija Ranogajec Benaković
Zastupljenost i utjecaj mobinga na radne aktivnosti medicinskih sestara (Mobbing representation and influence on nurses´ working activities) PDF
Ante Buljubašić
E-konzultacija s pacijentom PDF
Senka Martinović Galijašević