Vol 8, Broj 29, 7. siječnja 2012.

Vol 8, Broj 29, 7. siječnja 2012.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Luka Kovacic 1-2

Stručni radovi

Deklaracija o e-zdravlju PDF
Josipa Kern 3-7
Multirezistentna tuberkuloza(MDR-TB)-ipak se liječi PDF
Tajana Jalušić Glunčić 8-11
Pojavnost dijabetesa u Hrvatskoj, nekim sredozemnim i azijskim zemljama te njegova povezanost sa promjenama u prehrambenim navikama PDF
Saša Magaš 12-20
Socijalni marketing u HIV/AIDS preventivnim programima PDF
Tatjana Nemeth Blažić, Iva Jovović 21-34
Odnos zadovoljstva životom i psihološke dobrobiti sa stresom i mentalnom čvrstoćom kod studenata sestrinstva PDF
Damir Kararić, Joško Sindik, Vivijana Raguž, Perica Klokoč, Vera Milovčević, Marijana Burum 35-48
Stres i mentalna čvrstoća kod studenata sestrinstva PDF
Joško Sindik, Nikolina Kakarigi, Žaklina Bonačić, Anita Bošnjak, Miranda Mirosavljević, Ana Šuljak 49-57
Tko, kome i kada (ne) prijavljuje sumnju na nasilje PDF
Ines Lazarević Rukavina 58-59
Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih u Primorsko-goranskoj županiji – prikaz rada savjetovališta za mlade – PDF
Daina Udovicich Corelli 60-64
PROGRAM SAMOORGANIZIRANJA MLADIH U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI PDF
Darko Roviš, Zlata Jaška 65-73

Inovacije

Uvođenje inovacija u javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu PDF
Dončo Donev 74-76
KiDnect – programska potpora što pomaže u fizikalnoj terapiji djece koja boluju od cerebralne paralize PDF
Karmela Brešan, Dominik Tomičević 77-80

Javnozdravstveni cybercaffe

Razgovor s profesorom Silvijem Vuletićem PDF
81-88

Civilne udruge i zdravlje

Približavanje Brisela ljudima s mentalnim zdravstvenim problemima – Mentalno Zdravlje Europa PDF
Mary Van Dieve 89-90
Pro Mente Hrvatska PDF
Maja Sočo 91-94

Javnozdravstveno nazivlje

Javnozdravstveno nazivlje PDF
Uredništvo Uredništvo Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo 95-98

Vijesti

Javnozdravstveni stručni skup, 14. prosinca 2012. godine u Osijeku PDF
Ivan Pristaš, Nikola Kraljik, Aleksandar Džakula, Tibor Santo 95-99
Najava Hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji PDF
Veljko Đorđević 100-101
Kreativnost osoba s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak 102
Najava Završne konferencije AIR projekta (Addressing Inequalities Interventions in Regions) – Budimpešta 19. travnja 2012. PDF
Uredništvo Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo 103