Vol 8, Broj 32, 7. listopada 2012.

Vol 8, Broj 32, 7. listopada 2012.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Diana Uvodić-Đurić 1-2

Stručni radovi

Mogućnosti i područja suradnje dviju prekograničnih zdravstvenih ustanova – Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije iz Čakovca, Republika Hrvatska te Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote, Republika Slovenija PDF
Renata Kutnjak Kiš, Branislava Belović 3-23
Suradnja ustanova iz Slovenije i Hrvatske u europskom projektu „ACTION-FOR-HEALTH“ PDF
Tatjana Kranjc Nikolić, Branislava Belović 24-26
Usporedba osobitosti bakterijskih izolata iz hemokultura Županijske bolnice Čakovec i Splošne bolnišnice Murska Sobota u petogodišnjem razdoblju PDF
Marina Payerl-Pal, Iztok Štrumbelj, Emil Pal 27-44
„ŽIVJETI ZDRAVO“ – KULTURI PRIMJEREN PROGRAM PROMICANJA ZDRAVLJA U LOKALNIM RURALNIM ZAJEDNICAMA PDF
Branislava Belović 45-58
Prekogranična suradnja u okviru pilot projekta SZO „Inicijativa za škole koje promiču zdravu prehranu“ (NFSI) PDF
Branislava Belović, Štefica Ambruš 59-62
Priprema i implementacija regionalnog akcijskog plana za smanjivanje nejednakosti u zdravlju pomoću promicanja zdravlja PDF
Tatjana Kranjc Nikolić, Branislava Belović 63-68
SMANJIVANJE NEJEDNAKOSTI U ZDRAVLJU – ISTRAŽIVANJE ŽIVOTNOG STILA ROMA PDF
Branislava Belović 69-75
MEĐUNARODNA ROMIJADA SPORTSKE REKREACIJE – primjer suradnje prekograničnih institucija PDF
Marijan Vugrinčić, Branislava Belović 76-79
Promicanje zdravlja romskog stanovništva putem radio emisija PDF
Tatjana Kranjc Nikolić, Zdenka Verban Buzeti 80-82
Uloga lokalnih medija u promicanju zdravog načina života – primjer dobre prakse PDF
Zdenka Verban Buzeti, Branislava Belović 83-87
„MIRIŠEŠ MI NA PROLJEĆE” – program promicanja nepušenja za učenike osnovne škole PDF
Jadranka Jovanović, Zdenka Verban Buzeti 88-93
»DJECA ZA SIGURNOST U PROMETU« – OSTVARENJE MULTISEKTORSKE SURADNJE NA REGIONALNOJ RAZINI PDF
Anica Fujs, Jadranka Jovanovic 94-96
Projekt očuvanja okoliša „Koristi me” PDF
Zdenka Verban Buzeti, Branislava Belović 97-100
KRPELJNI MENINGOENCEFALITIS ( KME ) U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ( 1990.-2011.) PDF
Suzana Tarandek Strnad, Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla 101-105
STRUČNA POSJETA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE SVIT CENTRU U LJUBLJANI PDF
Renata Kutnjak Kiš, Nataša Antoljak 106-109
Prekogranična suradnja Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec i Dvojezične osnovne šole II Lendava PDF
Robert Posavec, Dragica Benčik, Tatjana Žižek, Spomenka Juretič 110-112
PLIVANJE I UŽIVANJE ZA OSOBE S VEĆIM INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PDF
Tatjana Žižek, Santino Debelec, Vedran Vurušić 113-117
ŠKOLSKI KURIKULUM – ODRAZ AUTONOMIJE ŠKOLE PDF
Dinka Žulić, Tatjana Žižek, Dragica Benčik 118-123
Suradnja između Slovenije i Hrvatske na području suzbijanja problema alkoholizma PDF
Nataša Sorko 124-125
Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije PDF
Diana Uvodić-Đurić, Berta Bacinger Klobučarić, Renata Kutnjak Kiš 126-136
Zdravstveni odgoj i uloga medicinske sestre PDF
Mara Grčić, Tanja Rončević, Joško Sindik 137-142
Multidisciplinarni pristup promicanju mentalnog zdravlja djece predškolske dobi: Pomažu li priče? PDF
Berta Bacinger Klobučarić, Eleonora Glavina 143-148

Javnozdravstveni cybercaffe

Razgovor s Branislavom Belović PDF
149-155

Civilne udruge i zdravlje

Sve za nju PDF
Ljiljana Vukota 156-158
Multidisciplinarni tim Hrvatskog centra za palijativnu skrb PDF
Lidija FumiĆ Dunkić 159-166
Pjevači bez glasnica uspješno nastupaju i pokazuju visoki stupanj svoje rehabilitacije PDF
Miloš Manestar 167-169
Udruga prevencija prekomjerne težine PDF
Sonja Njunjić 170-171

Inovacije

Prijedlog programa trajne edukacija liječnika opće/obiteljske medicine PDF
Lucija Murgic 172-175