Vol 9, Broj 34, 7. travnja 2013.

Vol 9, Broj 34, 7. travnja 2013.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

Povodom Svjetskog dana zdravlja 2013. posvećenog hipertenziji PDF
Tamara Poljičanin, Marijan Erceg 2-3
Svjetski dan zdravlja 2013 PDF
Vlasta Kaić-Rak 4-6
Nacionalna kampanja za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli (CRASH)- „Manje soli – više zdravlja“ PDF
Bojan Jelaković 7-10
Javno-zdravstveni značaj arterijske hipertenzije PDF
Marijan Erceg 11-17
Specifičnost skrbi za oboljele od povišenog krvnog tlaka PDF
Božena Vrabec 18-26
Kardiovaskularne bolesti kao uzrok invaliditeta u Hrvatskoj PDF
Tomislav Benjak, Verica Kralj 27-32
Uzroci i faktori rizika depresije kod starih osoba PDF
Marija Šilje, Joško Sindik 33-40
Osnovne značajke preventivnih programa u školskom okruženju PDF
Renata Domijan 41-46
Biljke lončanice za zdravije radno mjesto PDF
Ksenija Vitale 47-54
Tjelesna aktivnost i narodno zdravlje PDF
Stjepan Heimer 55-61
Izrada javnozdravstvenog programa promocije zdravlja „Anti-stres program za učitelje“ PDF
Stela Bakarčić, Ivana Čorić, Renata Domijan, Nataša Dragaš Zubalj, Nataša Jurković, Daniela Krnić, Marina Njegovan, Ksenija Petelin, Tanja Rizner, Nataša Tomljanović 62-76
Promocija mentalnog zdravlja u školama – programi socijalnog i emocionalnog učenja PDF
Tanja Rizner 77-83
PREVENCIJA PADOVA I PRIJELOMA KOD OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA PDF
Sanja Filipović, Martina Kalčić, Aris Logar, Andrea Mataija Redžović, Suzana Mravinac, Karla Mušković, Danijela Perić Kosović, Ksenija Petrović Ljubotina, Ilinka Serdarević, Daina Udovicich Corelli 84-100

Javnozdravstveno nazivlje

Zdravstvena politika PDF
Luka Kovačić 101-102
Sestrinska dijagnoza PDF
Luka Kovačić 103-104

Vijesti

Dobre vijesti iz susjedstva PDF
Diana Uvodić-Đurić 105-106