Vol 9, Broj 36, 7. listopada 2013.

Vol 9, Broj 36, 7. listopada 2013.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik / Editorial PDF
Tamara Poljičanin 1-4

Stručni radovi

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost PDF
Marijan Erceg, Verica Kralj, Maja Silobrčić Radić, Ivana Brkić Biloš, Iva Pem Novosel, Tanja Ćorić, Dragica Katalinić, Goranka Petrović, Mario Šekerija 5-14
Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti PDF
Melita Jelavić, Bernard Kaić, Sanja Kurečić Filipović, Iva Pem Novosel, Vesna Višekruna Vučina, Nataša Antoljak, Andrea Šupe Parun 15-26
Međunarodna suradnja na području nadzora i kontrole zaraznih bolesti PDF
Sanja Kurečić Filipović 27-32
Služba za socijalnu medicinu/javno zdravstvo, povijest, sadašnjost, budućnost PDF
Tomislav Benjak, Vlasta Dečković, Urelija Rodin, Dijana Mayer, Ranko Stevanović, Ana Ivičević, Mario Trošelj, Ivana Pavić, Branimir Tomić 33-53
Osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja PDF
Vlasta Dečković-Vukres 54-61
Financijski zdravstveni pokazatelji prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa – središnje istraživanje Odjela za zdravstvenu ekonomiku Službe za javno zdravstvo HZJZ-a PDF
Ana Ivičević Uhernik 62-66
Preventivna i specifična zdravstvena zaštita djece školske dobi i mladih PDF
Ivana Pavić Šimetin, Dijana Mayer 67-75
Bolnički pobol i gravitacije pacijenata PDF
Branimir Tomić 76-84
Dobno-stručna raspodjela doktora medicine sa zaposlenjem u sustavu zdravstva 2009. i 2012. godine PDF
Mario Trošelj 85-89
Počeci primjene Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja PDF
Tomislav Benjak, Marija Strnad, Natalija Rulnjević, Mirjana Dobranović 90-99
Zdravstveni pokazatelji iz baza podataka Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo PDF
Urelija Rodin 100-107
Uzročnici atipičnih pneumonija u djece i adolescenata (2009-2012): rezultati Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo PDF
Tatjana Vilibić-Čavlek, Monika Borković, Diana Karlović-Martinković, Zdenka Peršić, Sunčanica Ljubin-Sternak, Blaženka Hunjak, Gordana Mlinarić-Galinović 108-119
Kako danas dijagnosticirati i pratiti tuberkulozu u Hrvatskoj PDF
Ljiljana Žmak, Mihaela Obrovac, Vera Katalinić-Janković 120-126
Značaj infekcije listerijom u trudnica i novorođenčadi PDF
Blaženka Hunjak, Zdenka Peršić 127-137
Služba za zdravsvenu ekologiju HZJZ-kratki povijesni osvrt i perspektiva PDF
Krunoslav Capak 138-142
Zdravstvena ispravnost i kakvoća vode u HZJZ-jučer,danas,sutra PDF
Željko Dadić 143-148
Sigurnost hrane kroz analitičke laboratorije PDF
Marijan Katalenić 149-156
Predmeti opće uporabe svuda oko nas PDF
Vjera Haberle Haberle, Ivona Vidić Štrac, Nino Dimitrov 157-162
Promicanje zdravlja – ulaganje u zdravlje PDF
Sanja Musić Milanović 163-168
Najmlađa služba za najdulji život PDF
Sanja Musić Milanović, Iva Pejnović Franelić, Ljiljana Muslić, Sandra Mihel, Tatjana Nemeth Blažić, Irena Rojnić Palavra, Lana Kasumović, Andrea Adanić 169-174
Istraživanja u svrhu provođenja preventivnih programa PDF
Sanja Musić Milanović, Iva Pejnović Franelić, Ljiljana Muslić, Tatjana Nemeth Blažić, Sandra Mihel, Irena Rojnić Palavra, Lana Kasumović, Andrea Adanić 175-178
Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku PDF
Zoran Deželić, Martina Jelinić, Vanesa Benković, Tamara Poljičanin, Vanja Pajić, Boris Barto, Ivan Pristaš 179-184
Centralni model podataka za upravljanje registrima u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo PDF
Vanja Pajić, Ranko Njegovan, Boris Barto, Ivan Pristaš 185-198
Integralni registri u zdravstvu Republike Hrvatske PDF
Ana Vrančić Mikić, Tatjana Prenđa Trupec, Tamara Poljičanin, Ranko Stevanović, Vanja Pajić, Ivan Pristaš 199-204
Pilot EU metaregistar pacijenata – PARENT PDF
Ivan Pristaš, Vanja Pajić, Vanesa Benković, Mladen Kostešić, Ranko Stevanović 205-208
Posebitosti i interoperabilnost europskih registara – istraživanje u okviru EU projekta “PARENT – Cross-border Patient Registries Initiative” PDF
Vanesa Benković, Ivan Pristaš, Martina Jelinić, Vanja Pajić, Ranko Stevanović 209-216

Međunarodna suradnja

Health 2020 – achieving health and development in today’s Europe PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros 217-235
ZDRAVLJE 2020 – Postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Europi PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros 236-253