HZJZ: Natječaji

Poziv na razgovor – specijalist psihijatar

Objavljeno: 12. listopada 2017.
Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-20 od...