HZJZ: Natječaji

Poziv na razgovor – dipl.ing.kem.

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa:...

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem...

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-16-13 i članka 25. Temeljnog  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...

Poništenje natječaja za ravnatelja HZJZa

Temeljem odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje poništenje natječaja. Detaljnije o poništenju...

Poništenje natječaja za ravnatelja HZJZa

Temeljem odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje poništenje natječaja. Detaljnije o poništenju...

Poziv na razgovor

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja, klasa: 100-01/15-03/156, ur: broj: 534-07-3-2/2-15-11: i članka 13. i 14. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta: 1.  Nezdravstveni djelatnik...

Poziv na razgovor

Temeljem natječaja za prijem u radni odnos: ZDRAVSTVENI DJELATNIK II. VRSTE, prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva ili viša medicinska sestra/ tehničar u...

Poziv na provjeru tehničkog znanja

Temeljem natječaja za prijem u radni odnos: TEHNIČARA ZA RAČUNARSTVO, SSS u Službu za medicinsku informatiku i biostatistiku pozivaju se sljedeći kandidati...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:...

Obavijest o rezultatima natječaja

Nastavno natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest(6) mjeseci za radna mjesta MAGISTRA/E SOCIOLOGIJE...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 55 od 20. svibnja 2015. godine za prijem u radni odnos na određeno...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 55 od 20. svibnja 2015. godine za prijem u radni odnos na neodređeno...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. NN br. 55 od 20. svibnja 2015. godine) za prijem u radni odnos...

Poziv na razgovor

  Nastavno natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. NN br. 50 od 08. svibnja 2015. godine za  prijem u radni...

Obavijest

  Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i članka 9. Stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam...

Obavijest

  Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i članka 9. Stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam...

Obavijest

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i članka 9. Stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:...

Obavijest

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dobivenog odobrenja Plana specijalizacija za 2014. godinu (Ministarstvo zdravlja, Klasa: 131-01/14-01/66,...

Poziv u drugi krug razgovora

Nakon prethodno održanih razgovora sa svim prijavljenim kandidatima za specijalizaciju iz epidemiologije, u drugi krug razgovora pozivaju se kandidati prema...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 44, od 22. travnja 2015. godine za prijem u radni odnos na neodređeno...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:...

Natječaj za održavanje klima uređaja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je natječaj za  usluge servisa i preventivnog održavanja razne klimatizacijske opreme te objavljuje poziv na dostavu...

Obavijest o rezultatu natječaja

Nastavno natječaju za prijem u radni odnos na određeno vrijeme uz probni rok od tri(3) mjeseca za radno mjesto ZDRAVSTVENI...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju za prijem u radni odnos, objavljenog 11. ožujka 2015. godine u Narodnim novinama br. 27., pozivaju se sljedeći...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju za prijem u radni odnos zdravstvenog djelatnika/djelatnice II. vrste inženjer/ke laboratorijske dijagnostike/prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme...

Obavijest

  Nastavno natječaju (NN – br. 13 od 04.02.2015) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok...

Poziv na razgovor

  Nastavno natječaju (NN – br. 13 od 04. 02.2015) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni...

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavijest o rezultatu natječaja za prijem u radni odnos sanitarnog tehničara u Službi za zdravstvenu ekologiju: rezultat natječaja

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos: 1. Zdravstveni djelatnik II vrste – sanitarni...

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za radno mjesto zdravstvenog suradnika mag. ing./dipl. ing. kemijskog inženjerstva i tehnologije...

Obavijest o rezultatu natječaja

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja i natječaja za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za...

Natječaj za prijem u radni odnos

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme na slijedeća...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju (NN – br. 147 od 12. prosinca 2014. godine) za prijem u radni odnos za radno mjesto Voditelj...

Prijem na pripravnički staž

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Natječaj za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom...

Natječaj za prijem u radni odnos

1. Zdravstveni djelatnik I. vrste – doktor medicine specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom u Službi za mikrobiologiju 2. Voditelj odjela...

Poziv na dostavu ponude

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je nabavu za Provođenje istraživanja o alkoholu na općoj populaciji prema smjernicama Hrvatskog zavoda...

Obavijest o rezultatu natječaja

Nakon provedenog postupaka natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja Odsjeka za pravne poslove...

Obavijest o rezultatima natječaja

Nakon provedenih postupaka natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta: – VODITELJ ODSJEKA za sistemsku...

Poziv na razgovor

Nastavno natječaju (NN – br. 108 od 10. rujna 2014. godine) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz...

Poziv na razgovor

Nastavno natječajima za prijem u radni odnos, objavljenih 10. rujna 2014. godine u Narodnim novinama br. 108, pozivaju se na...

Obavijest o rezultatu natječaja

Nastavno provedenom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest(6) mjeseci za radno mjesto...

Poziv na provjeru tehničkog znanja

Temeljem natječaja za prijem u radni odnos: VODITELJ ODSJEKA ZA SISTEMSKU ADMINISTRACIJU u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku, objavljenog...

Natječaj za prijem u radni odnos

1. Stručni suradnik ekonomist u Odjelu za gospodarstvene poslove 2. Viši stručni savjetnik, ekonomist u Ravnateljstvu 3. Voditelj Odsjeka za...

Poništenje natječaja – ekonomist

Poništava se natječaj objavljen u u Oglasniku Narodnih novina broj 60/14 od 16.05.2014. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i...

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja za prijem u radni odnos doktora medicine, specijaliste epidemiologa u Službi za epidemiologiju Poništenje natječaja

Obavijest o rezultatima – ekonomist

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za radno mjesto diplomirani ekonimist/ekonomistica u Odjelu za gospodarstvene poslove

Poziv na razgovor

Natječaj za prijem u radni odnos diplomirani ekonomist/ekonomistica poziv na razgovor – ekonomisti_24 7 14

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor temeljem natječaja za prijem u radni odnos za dan 22. srpnja 2014. god: – Zdravstveni suradnik –...

Natječaj za prijem u radni odnos

– zdravstvenog suradnika nutricionistu, radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – zdravstvenog suradnika diplomiranog...

Izabrani kandidati za razgovor

Natječaj za prijam u radni odnos zdravstvenog suradnika – kineziologa – izabrani su kandidati za razgovor poziv – kineziolog

Izabrani kandidati za razgovor

Natječaj za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine – izabrani su kandidati za razgovor poziv na drugi razgovor