Natječaj za prijam na pripravnički staž- diplomirani sanitarni inženjer

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/19-01/99, Ur. broj: 534-01/8-19-14, od 18. travnja 2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijam na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja – mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

Više o natječaju pogledajte ovdje.