Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije i nezdravstveni djelatnik III vrste,kemijski tehničar

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 05. rujna 2018. godine,  Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u niže navedenim zvanjima:

1. nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije –  1 pripravnik

2.  nezdravstveni djelatnik III vrste – kemijski tehničar – 1 pripravnik

Više o natječaju pogledajte ovdje.