Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od dana 24. rujna 2020., Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-22 od dana 23. studenog 2020., Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-23 od dana 23. studenog 2020. i Odluke Upravnog vijeća, broj: UV-VII/11-20 od dana 4. studenog 2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos.

Više pogledajte ovdje.