Natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020. i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-17 od 24. rujna 2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.