Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i odluke Upravnog vijeća od 13. kolovoza 2019. godine, Klasa:012-04/19-15/5,  Ur. broj: 381-15-19-3 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. svibnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-12 i Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-13 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme.

Više pogledajte ovdje.