Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- doktor medicine

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. svibnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-063-2-1-1/4-19-13, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine u Službi za medicinu rada.

Više o natječaju pogledajte ovdje.