Natječaj za prijam u radni odnos- određeno i neodređeno

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 09. studenog 2018. godine, Klasa:100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-36, od 11. srpnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur.broj: 534-03-3/1-18-25, od 28. siječnja 2019. godine, Klasa: 100-01/19-03/96, Ur. broj: 534-06-2-2-1/4-19-03, od 12. veljače 2019. godine, Klasa: 100-01/19-03/96, Ur. broj:534-06-2-1-1/4-19-05 i od 25. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-23, ­­­­­Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme.

Više pogledajte ovdje.