Natječaj za prijam u radni odnos- određeno i neodređeno

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. kolovoza 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-19-24, Odluke Upravnog vijeća od 03. rujna 2019. godine, Klasa: 012-04/19-15/6, Ur. broj:381-15-19-4 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos.

Više o natječaju pogledajte ovdje.