Natječaj za prijam u radni odnos-određeno i neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 4. siječnja 2019. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-46, i Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-44, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1. Nezdravstveni/a djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene, humanističke, prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme, do okončanja projekta „Živjeti zdravo“ čiji je završetak 6. prosinca 2022. godine.

2. Stručni referent za tehničke poslove- radno mjesto III vrste u Službi gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rada od 2 (dva) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

3. Peračica laboratorijskog posuđa/čistačica- radno mjesto IV vrste u Služi za mikrobiologiju u Odjelu za tuberkulozu uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.