Natječaj za prijam u radni odnos-određeno i neodređeno

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 10. prosinca 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3/1-18-41, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/33-18,  od 21. prosinca 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/11, Ur. broj: 381-10-18-7,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Zdravstveni djelatnik I vrste – diplomirani sanitarni inženjer u Službi za mikrobiologiju uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme
  2. Viši stručni referent u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme
  3. Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik u Službi za zdravstvenu ekologiju – uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na roditeljskom dopustu.
  4. Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti u Službi za promicanje zdravlja – uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Više o natječaju pogledajte ovdje.