Natječaj za prijam u radni odnos- stručni referent

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 8. srpnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-197 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.