Natječaj za prijam u radni odnos- zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski/sanitarni tehničar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/31-18,  od 18. listopada 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/9, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

  1. Zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski /sanitarni tehničar u Službi za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od dva mjeseca – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Više o natječaju pogledajte ovdje.