Natječaj za prijem na rad putem ugovora o stručnom osposobljavanju-nezdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani ekonomist

Na temelju  članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 07. siječnja 2019. godine,  Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-47, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijem na rad putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u slijedećem zvanjima:

  1. nezdravstveni djelatnik I vrste – diplomirani ekonomist, 1 pripravnik

Više o natječaju pogledajte ovdje.