Natječaj za prijem u radni odnos – Zdravstveni/a djelatnik/ca I vrste sanitarni inženjer/ka u Službu za zdravstvenu ekologiju

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-16,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: Zdravstveni/a djelatnik/ca I vrste sanitarni inženjer/ka u Službu za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od šest mjeseci (6) mjeseci – 1 radnika/ca na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.