Obavijest o rezultatima javnog natječaja- diplomirani sanitarni inženjer, pripravnik

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/19-01/99, Ur. broj: 534-01/8-19-14, od 18. travnja 2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja – mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo od 31. svibnja 2019. godine za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavještava kandidate koji su dostavili prijave na javni natječaj, da je nakon provedenog postupka za poslove prethodno navedenog radnog mjesta izabran kandidat.

Više o izboru pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.