Obavijest o rezultatima javnog natječaja-nezdravstveni djelatnik I vrste,zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17),  Suglasnosti ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32 od 05. rujna 2018. godine i članka 35. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj dana 26. rujna 2018. godine za prijem radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavještava kandidate koji su dostavili prijave na javni natječaj, da je nakon provedenog postupka za poslove prethodno navedenog radnog mjesta izabran kandidat.

Više o izboru pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.