Obavijest o rezultatima javnog natječaja-pripravnički staž, zdravstveni djelatnik I, II i III vrste

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/18-01/48, Ur. broj: 534-01/8-18-8, od 27. kolovoza 2018., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavještava kandidate koji su dostavili prijave na javni natječaj, da su nakon provedenog postupka za poslove prethodno navedenog radnog mjesta izabrani kandidati.

Više o odabiru pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.