Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor kandidata za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), Suglasnosti ministarstva zdravstva, Klasa:100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32 od 11. srpnja 2018. godine, i članka 38. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2, Ur. broj: 381-10-19-1 od 21. siječnja 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj dana 12. studenog 2018. godine za prijem radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavještava kandidate koji su dostavili prijave na javni natječaj, da je nakon provedenog postupka za poslove prethodno navedenog radnog mjesta izabran/a kandidat- više o odabiru pogledajte ovdje .

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.