Poziv na dostavu ponude

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je nabavu za Provođenje istraživanja o alkoholu na općoj populaciji prema smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Detaljnije u Pozivu na dostavu ponude