Poziv na razgovor-analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku

Na temelju Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/20-15/1, Urbroj: 381-15-20-9, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 4. ožujka 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku.

Više o pozivu pogledajte ovdje.