Poziv na razgovor- diplomirani sanitarni inženjer, pripravnik

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/19-01/99, Ur. broj: 534-01/8-19-14, od 18. travnja 2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja- mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer u Službi za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.