Poziv na razgovor-zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. svibnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-12 i Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-13, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 29. svibnja 2019. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine u Službi za medicinu rada. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.