Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, mag.iur./dipl. iur., pripravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva,Klasa: 100-01/19-03/470, Ur. broj: 534-03-3-2/1-19-02 od 20. studenog 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 31. prosinca 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,  za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, mag.iur./dipl. iur., pripravnik u Službi za pravne, opće i tehničke poslove.

Više o pozivu pogledajte ovdje.